Mesto Trnava

Prečo je Študentská s cyklopruhom bezpečnejšia pre všetkých

Názory a fakty sú dve odlišné veci. Trnavská samospráva preto reaguje na medializované informácie, ktoré zavádzajúcim spôsobom spochybňujú aktuálne riešenie na Študentskej ulici, a  navodzujú mylný dojem, že vyhradenie pravého jazdného pruhu pre cyklistov viedlo k zníženiu bezpečnosti na tomto úseku.
Opak je pravdou, Študentská ulica je po oddelení cyklistov a kolobežkárov od motorovej dopravy výrazne bezpečnejšia pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Prinášame vám sumár relevantných faktov a záverov odborníkov.

 • Jednosmerné vedenie cyklistov je štatisticky bezpečnejšie. Pravidlá prednosti pre cyklistu platia rovnako ako pre motorové vozidlá, vodič prichádzajúci z vedľajšej ulice kontroluje cyklistu aj autá prichádzajúce len z jednej strany.
 • Vodiči áut aj autobusov majú na Študentskej a v križovatkách bez parkujúcich vozidiel na rozdiel od pôvodnej situácie výrazne lepší rozhľad.
 • Cyklopruh je vždy voľný na núdzové vybočenie v prípade prejazdu sanitky či hasičov, čo zaparkované autá znemožňovali.
 • Trasa je teraz výrazne bezpečnejšia nielen pre autá a autobusy, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré idú či už pešo alebo na bicykli. Stovky cyklistov a kolobežkárov, ktorí cyklopruhy denne využívajú, by inak išli po chodníku alebo autom, čo by znamenalo návrat ku konfliktným situáciám. Trasa je dostatočne široká na bicyklovanie dvoch ľudí vedľa seba, napríklad rodičov s deťmi, čo výrazne zvyšuje atraktivitu cyklistickej dopravy. Umožňuje tiež bezpečné predchádzanie pomalších cyklistov rýchlejšími.
 • Riešenie zapadá do konceptu ulice aj z urbanistického hľadiska, ulica je esteticky krajšia.
 • Vedenie cyklistov v jednosmerných cyklopruhoch umožňuje bezproblémové a komfortné napojenie na zvyšok siete komunikácii vrátane križovatiek alebo na vedľajšie ulice Spiegelsalu.
 • Ako ukázal čas, riešenie nespôsobilo žiaden dopravný kolaps. Situácia v okolitých uliciach sa zmenila len minimálne a celková bezpečnosť účastníkov premávky sa zvýšila skokovo. Mesto aktuálne pripravuje projekty dopravného značenia pre celé územie Spiegelsalu, pri ktorom budú vytvorené riadne parkovacie miesta, čím tiež reaguje na zmenu zákona o cestnej premávke súvisiacu s parkovaním na chodníkoch, ktorú schválila NR SR, a zlepšuje vzhľad a bezpečnosť ulíc v prospech rezidentov.
 • Rezidenti majú stále dostatok priestoru na zaparkovanie v dvoroch aj v uličnom priestore. Podľa dopravného prieskumu realizovaného v rámci plánu udržateľnej mobility parkovalo až 58 % prichádzajúcich automobilov na Študentskej ulici kratšie ako jednu hodinu, nejde teda o rezidentov. V pešej dostupnosti (na Hospodárskej ulici) sa, navyše, nachádza parkovisko s dostatočnou kapacitou.

Existujú názory, že ideálnym riešením na Študentskej by bolo viesť cyklotrasu v stredovom páse zelene. Odborníci majú na to iný názor.

Prečo je riešenie v podobe cyklistickej komunikácie v stredovom páse nesprávne?

 • Vedenie cyklistov v stredovom páse medzi dvoma cestami rozhodne nepatrí medzi príklady dobrej cyklistickej infraštruktúry a v Kodani či iných vyspelých mestách by sme ho hľadali len ťažko. Bolo by naivné až hlúpe snažiť sa vymyslieť unikátne slovenské riešenie namiesto aplikovania osvedčených princípov z miest, ktoré sú známe výbornými podmienkami na presun na bicykli všetkých vekových kategórii a zároveň vysokou bezpečnosťou cestnej premávky.
 • Zrušenie kolmých prejazdov vozidiel v línii Študentskej by spôsobilo zahltenie a kolaps oboch križovatiek (s Hospodárskou a J. Bottu).
 • Vedenie cyklistov v stredovom páse je obzvlášť nevhodné pre ulice, na ktorých sa nachádza viacero významných zdrojových a cieľových bodov – práve týmto je Študentská ulica typická. Každé napájanie sa a odpájanie sa z takejto cyklotrasy by znamenalo nutnosť križovať vozovku, čo znamená riziko stretu. Počet konfliktných bodov by pri stredovom variante výrazne narástol a bezpečnosť cestnej premávky na ulici by bola výrazne nižšia.
 • Vedenie stredom by znížilo komfort všetkým, ktorých cieľ cesty je na Študentskej ulici – napríklad študentom škôl, ktorí sú významnou cieľovou skupinou.
 • Vedenie stredom ulice by zbytočne zlikvidovalo zeleň, ktorá je v mestách veľmi dôležitá.
 • Pre ďalšie napojenia cyklotrasy – jej pokračovania smerom cez Hospodársku ulicu a na J. Bottu by vedenie v stredovom páse znamenalo ďalšie dve konfliktné miesta navyše.
 • Podobné riešenia sa v praxi používajú málokedy a tam, kde sú použité, nefungujú. Príkladom je aj Trenčianska ulica v Bratislave, na ktorej sú dopravné nehody pomerne časté.


„Mesto tvorí všetky svoje projekty s odborníkmi v danej problematike a posudzujú sa všetky možnosti. Podsúvaná predstava vedenia cyklotrasy stredovým pásom je dávno prekonaná. Viedla by iba ku komplikáciám motorovej dopravy v tomto uzle a k výraznému zvýšeniu nebezpečia pre cyklistov a chodcov," hovorí primátor Peter Bročka. „Je zarážajúce, že si niekto nechce uvedomiť, že súčasné riešenie zlepšilo mobilitu a výrazne zvýšilo bezpečnosť pre tisíce áut, stovky autobusov a cyklistov a pre tisíce detí, študentov a chodcov, ktorí boli denne v ohrození kvôli 70 vozidlám, ktoré v snahe vodičov neplatiť parkovné blokovali jazdný pruh.“


Takto vyzerala Študentská ešte na začiatku minulého roka. Trúfli by ste si ísť tade na bicykli?

24.1.2022 15:39

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová