Mesto Trnava

Prednádražie dostane ďalšie polopodzemné kontajnery

Sídlisko Prednádražie bude opäť krajšie. Staré kontajnerové stojiská už v najbližších štyroch mesiacoch nahradia moderné polopodzemné kontajnery. Minulý rok vymenila trnavská samospráva osemnásť stojísk, nasledovať bude ďalších devätnásť. Na každom pribudne zberná nádoba na zmiešaný komunálny odpad (jeden až tri podľa možností priestoru), plast, papier a sklo.
Mesto Trnava informuje obyvateľov, že pracovať sa bude v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 h a v sobotu od 7.00 do 13.00 h. V nedeľu a v dňoch pracovného voľna sa práce nebudú vykonávať.

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

Zoznam stojísk na Prednádraží, kde pribudnú polopodzemné kontajnery:

 • Tajovského 20
 • Čajkovského 53
 • Čajkovského 25
 • Mozartova 10
 • Mozartova 12
 • Mozartova 13
 • Botanická 8
 • Botanická 11
 • Botanická 55
 • L. van Beethovena 23
 • L. van Beethovena 17
 • L. van Beethovena 11
 • L. van Beethovena 7
 • Šafárikova 9
 • Šafárikova 15
 • Gejzu Dusíka 60
 • Kornela Mahra 6
 • Lomonosovova 3

Na týchto miestach na Prednádraží už polopodzemné kontajnery stoja:

 • Čajkovského 1
 • Čajkovského 2
 • Čajkovského 43
 • Mozartova 4
 • Mozartova 11
 • Tajovského 15
 • Tajovského 12
 • G. Dusíka 18
 • G. Dusíka 19
 • G. Dusíka 38
 • G. Dusíka 46
 • G. Dusíka 1
 • Jána Bottu 34
 • B. Smetanu 1
 • B. Smetanu 9
 • B. Smetanu 14
 • B. Smetanu 15
 • Botanická 4


Ako prvé pribudli polopodzemné kontajnery v roku 2016 na Družbe.


V lete 2020 sa nainštalovala prvá várka aj na Prednádraží.

30.4.2021 16:41

Komentárov: 0