Mesto Trnava

Predstavitelia mesta a vojnoví veteráni si dnes uctili padlých vojakov 1. svetovej vojny

Významným dňom pre všetkých vojnových veteránov je každoročne 11. november vyhlásený za Medzinárodný deň vojnových veteránov, známy aj ako Deň červených makov. Celý svet si v tento deň pripomína skončenie 1. svetovej vojny a s pietou spomína na padlých vojakov a vojnové obete.

Pri tejto príležitosti sa zástupcovia mesta a členovia Únie vojnových veteránov SR spolu s ďalšími účastníkmi stretli 10. novembra 2023 pri pamätníku obetí 1. svetovej vojny v parku Antona Bernoláka v Trnave, aby si prostredníctvom pietneho spomienkového aktu uctili pamiatku vojnových veteránov.

Smútočný veniec na pomník padlých hrdinov položili v sprievode vedúcich zamestnancov mestského úradu viceprimátor Marcel Krajčo, viceprimátorka Eva Nemčovská a prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová.

K dôstojnej atmosfére pietneho aktu prispela aj účasť vojnových veteránov a príbuzných s úctou spomínajúcich na svojich blízkych, ktorí sa nevrátili z frontových línií 1. svetovej vojny.

Začiatok smútočnej udalosti bol stanovený na symbolický čas 11. hodinu a 11. minútu, ktorý odkazuje na moment, kedy 11. novembra 1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria, čím sa skončila 1. svetová vojna. Od roku 1920 je s Medzinárodným dňom vojnových veteránov spojený aj symbol vlčieho maku, ktorý rástol ako divý kvet na hroboch padlých vojakov a vojnových obetí.

Deň červených makov sa tak stal významnou príležitosťou na vyjadrenie úcty a dôstojnej spomienky k všetkých obetiam vojnových konfliktov vo svete.

10.11.2023 15:03

Komentárov: 0