Mesto Trnava

Predstavujeme návrhy prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici

Participatívne plánovanie v našom meste umožňuje občanom spolupodieľať sa na navrhovaných zmenách vo svojom okolí. 23. januára 2018 sa stretli obyvatelia Hospodárskej ulice, aby sa oboznámili s konceptom úpravy tejto lokality, ktorý im predstavila jeho autorka, architektka Ing. Magdaléna Horňáková, a priniesli naň aj vlastný pohľad.

Predmetom zadania bola revitalizácia prvých štyroch dvorov na Hospodárskej ulici, označených A, B, C, D od Ulice Andreja Sládkoviča v smere po železničnú stanicu. V zadaní bola revitalizácia územia, ale aj zachovanie detských ihrísk a vytvorenie rekreačnej zóny. Ing. Magdaléna Horňáková sa snažila vo svojich návrhoch zohľadniť všetky požiadavky a predstavy obyvateľov, zároveň však sama priniesla mnoho zlepšení k humanizácii tohto územia. Pred každým vchodom pribudne lavička, dva stojany na bicykle a zeleň. V smere od Sládkovičovej ulice budú dvory postupne riešené ako detské ihrisko pre malé deti, fitness zóna, detské ihrisko pre väčšie deti a verejne prechodný dvor, ktorý je využívaný ako tranzitné územie pre peších a cyklistov k Parku Janka Kráľa, zas ako relaxačná zóna s terénnymi úpravami. Trávnaté plochy budú ohradené živým plotom, v hre je aj osadenie sušiakov na bielizeň, pokiaľ budú mať obyvatelia o ne na trávniku záujem. Viaceré kontajnerové stojiská nahradia na dvoch miestach polozapustené kontajnery. Malé nevyužité plochy v smere k Hodžovej ulici zas obsadia oplotený psí záchodík a minivýbeh pre psy.

Keďže sa nachádzame na Hospodárskej ulici, detské ihrisko pre malé deti bude nápadito riešené v podobe hospodárskeho dvora: preliezky, domček a hojdačky budú mať podobu sliepočky, barančeka či koníka. Okolo hracích a cvičiacich prvkov je naplánovaná mäkká „dopadová zóna“ určená podľa príslušných noriem. Obyvateľov na stretnutí zaujímali práve tieto spevnené povrchy, ktoré by mali byť realizované nie zo štrku, ale z polopriepustnej umelej gumy. Len najnutnejšie chodníky budú z pevného povrchu. Padla aj otázka, či zostane zachovaný existujúci počet stromov. Zeleň na tomto území je chránená, ale niektoré vzrastlé stromy potrebujú ošetriť, čo je súčasťou plánu. Už dovtedy však mesto odstráni niektoré staršie jedince v zlej kondícii, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov. Najväčšie zásahy do zelene čaká dvor najbližšie k stanici, kde je potrebné odstrániť invazívne dreviny a územie skrášlia okrasné čerešne. Výsledok pripravovanej výsadby v celej lokalite bude zhruba na rovnakej úrovni, na akej je súčasný počet stromov. O ďalšej zeleni je však ešte možné diskutovať.

Staronovým problémom obytných blokov je nedostatok parkovacích miest. Pribudne ich tu len pár, lebo v prvom rade je potrebné udržať zeleň, ktorej je v našom meste stále málo. Večným sporom je tiež vetranie psíkov verzus hranie detí. Plochy detských ihrísk sú psom zapovedané, ale architektka pristúpila k možnosti sprístupnenia fitness zóny aj pre psov, napr. kým bude majiteľ cvičiť. Tranzitná zóna štvrtého dvora je, samozrejme, aj pre štvornohých. Pomoc psičkárom poskytne aj uzatvárateľné územie určené pre psie záchody. Tu nepôjde o výbeh (hoci pribudne aj ten), ale len o možnosť vykonania potreby, ktorú majiteľ musí po psíkovi odpratať. Ing. Horňáková zdôraznila, že ide o pilotný projekt, ktorý by mal majiteľom psov uľahčiť život, keďže už nebudú musieť prechádzať cez frekventovanú Hospodársku ulicu. Zároveň pomôže rodičom malých detí, ktoré rady slobodne behajú po trávnikoch. Ak sa osvedčí, pribudnú psie záchody aj v iných častiach mesta.

Príprava plánov je jedna vec, finančné zabezpečenie realizácie druhá. Mesto sa bude pri financovaní obnovy tohto územia uchádzať o možnosť získania podpory cez projekty IROP, kde bude len spolufinancujúcim subjektom. Predpokladané náklady sú 360 tisíc eur, z ktorých len malá časť pôjde z mestského rozpočtu. Keď sa ich podarí získať, môže mesto tieto návrhy realizovať v roku 2019.


Dvor A, pohľad na ihrisko pre menšie deti


Takto by mohlo vyzerať na dvore B vybavenie na fitness


Dvor C, návrh ihriska pre väčšie deti


Dvor D - koruny rozkvitnutých čerešní a trvalková výsadba ponúknu príjemný priestor na oddych


Cyklochodník, vstup do dvora D z Hospodárskej ulice

 

30.1.2018 16:02

Komentár: 1

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Revitalizujú sa dvory na Hospodárskej, Linčianskej, Prednádraží... Sú to všetko novšie obytné súbory ako Študentská ulica. Uvažuje mesto nad obnovou dvorov na tejto ulici? Prvý obytný dom tam bol odovzdaný do používania v roku 1956.

Vladimír Dátum

11.2.2018 8:36

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová