Mesto Trnava

Prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella

21. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: Prepojovacia miestna komunikácia medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella: cesta \\"B\\" MOK 3,75/30 pre stavebníka Mgr. Petra Guldana. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní od dátumu vyvesenia. viac...

20.4.2011 22:00

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?