Mesto Trnava

Prerušenie dodávky vody bude 27. septembra na Ulici J.G. Tajovského a v blízkej lokalite

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že 27. septembra bude realizovať rekonštrukčné práce na podzemných objektoch a ich technickom vybavení v priestore armatúrnej šachty na Ulici J.G. Tajovského. Z tohto dôvodu je potrebné prerušiť dodávku vody na 24 hodín.

Prerušenie dodávky vody sa začne v stredu 27. septembra o 5.00 h a skončí o 5.00 h vo štvrtok 28. septembra. V tomto období budú dodávku vody zabezpečovať cisterny.

Lokality, ktorých sa dotkne prerušenie dodávky vody:

  • Ulica J.G. Tajovského: na strane od Parku Janka Kráľa od križovania Ul. J.G. Tajovského / B. Smetanu / Čajkovského  – po BD na Ul. J.G. Tajovského č. 6 – 4 a č. 7 – 9 v smere na Kamenný mlyn,
  • Čajkovského ulica: na strane od Parku Janka Kráľa od križovania Ul. J.G. Tajovského / B. Smetanu / Čajkovského  – po BD na Čajkovského č. 21 – 23,  27 - 25 a 31 - 29 v smere na Kamenný mlyn,
  • Mozartova ulica: na strane od Parku Janka Kráľa od križovania Čajkovského ulice/ Mozartova ulica  – po BD Mozartova č. 6 - 4 v smere na Kamenný mlyn,
  • Staničná ulica: firma ŽELOS, spol. s r.o., BD na Staničnej ulici pri spoločnosti ŽELOS spol. s r.o.,
  • ŽSR depo Trnava.

Z dôvodu bezpečnosti bude treba pracovný priestor ohradiť.

Trnavská vodárenská spoločnosť sa ospravedlňuje za nevyhnutné obmedzenia a prosí obyvateľov o strpenie prípadného rušenia nočného pokoja zvýšenou hlučnosťou počas rekonštrukčných prác. Aj v jej mene ďakujeme za pochopenie.


Mapka rekonštrukčných prác na Ulici J. G. Tajovského a v okolí

12.9.2023 13:37

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová