Mesto Trnava

Pri príprave revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn sa chce mesto poradiť s občanmi

Mesto Trnava zapája obyvateľov mesta i okolitých obcí do participácie aj pri projekte revitalizácie obľúbeného prírodného kúpaliska v Kamennom mlyne. Aktuálne tím mestských architektov – špecialistov na participáciu zisťuje názory návštevníkov kúpaliska. Pýtajú sa ich na to, čo by im tento priestor ešte viac zútulnilo a vylepšilo do takej miery, aby sa tam cítili čo najpríjemnejšie a najkomfortnejšie.

Otázky, okrem iného, smerujú aj k užívateľskej vybavenosti, funkčnosti priestoru, spokojnosti s aktuálnou podobou bazéna a aktivitami v areáli kúpaliska.  „Ľudí sa pýtame na ich názory a skúsenosti, na to čo tu majú radi a určite by malo zostať zachované, aj na to čo im prekáža alebo by sa mohlo zmeniť. Radi si vypočujeme aj nápady na doplnenie areálu a inšpirácie ktoré si ľudia priniesli z ciest," uviedla Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.

Porozprávať sa s mestskými architektmi môžete napríklad na Trnavskom pikniku, ktorý bude na kúpalisku v nedeľu 5. septembra. „Cítime že kúpalisko ľudí zaujíma a majú k nemu čo povedať. Obyvatelia sú pre nás lokálni experti na svoje územie, sme radi že sa zapájajú a že budeme môcť na základe ich podnetov urobiť lepšie kúpalisko,“ priblížila Viera Kiseľová.

Po spytovaní priamo v teréne bude aj na základe týchto prvých podnetov zostavený online dotazník, cez ktorý dostane priestor zapojiť sa oveľa viac Trnavčanov. Jeho spustenie predpokladáme v priebehu septembra – októbra.
„Budeme radi, ak dotazník vyplní čo najviac ľudí z Trnavy a okolia, aby sme mali čo najobjektívnejšiu spätnú väzbu a  mohli dobre rozhodnúť akou cestou by sa mala revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn uberať. Koncom roka je plánované vyhlásenie architektonickej súťaže, do jej zadania budú okrem názorov odborníkov zohľadnené aj podnety od ľudí,doplnila V. Kiseľová.

S postupnou revitalizáciou priestoru kúpaliska Kamenný mlyn by sa malo začať v roku 2022 s tým, že mesto chce aj týmto projektom nadviazať na projekty participácie občan – mesto, ako tomu bolo napríkladpri základnej škole na Spartakovskej či Agátke.

Foto: Veronika Majtánová 

23.8.2021 11:44

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová