Mesto Trnava

Pridajte sa aj vy k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 a vyplňte náš dotazník

Mesto Trnava pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027. Do tohto strategického dokumentu, ktorý vzniká v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta, chce samospráva zapracovať nielen aktuálnu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb, ale tiež reálne požiadavky a potreby občanov. Dôležitým prostriedkom na ich zmapovanie je Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027, ktorý nájdete v októbrovom vydaní Noviniek z radnice a v elektronickej podobe na tejto webstránke.
Na všetkých občanov, ktorí sa zapojili do prieskumu zisťovania potrieb a požiadaviek občanov pri tvorbe predchádzajúceho komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 – 2020, a tiež na tých, ktorí by mohli prispieť k tvorbe nového plánu, sa obraciame s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Je anonymný, otázky sú zámerne vo veľkej miere rovnaké ako v predošlom období, aby sme zistili, nakoľko sa podarilo naplniť vaše potreby a rozvinúť sociálne služby podľa vašich očakávaní. Výsledky dotazníka nám ukážu aj smerovanie zmien, ktoré by sme mali reflektovať pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2027.
Vyplnený dotazník v elektronickej forme pošlite do 30. novembra 2020 na e-mailovú adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk. Najneskôr do 30. novembra 2020 treba odovzdať aj vyplnený papierový dotazník z Noviniek z radnice. Môžete ho vhodiť do označenej schránky na týchto zberných miestach:

  • Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, informátor
  • Radnica, Hlavná 1, vstupné priestory pri informátorovi
  • Turistické informačné centrum na prízemí mestskej veže
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Ulica J. Bottu 4, informátor
  • Zdravotné stredisko na Mozartovej ul., chodba na 1. poschodí
  • Mestská poliklinika, Starohájska ul. 2, informátor
  • Sociálna poisťovňa, Vl. Clementisa 24
  • Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51

Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027

Pre menej skúsených používateľov programu Adobe Acrobat Reader DC (ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť zdarma) prikladáme malú inštruktáž.


Ak máme nainštalovaný Adobe Acrobat Reader DC, dotazník si v ňom otvoríme a môžeme začať.

Istejšie však bude, keď si dotazník hneď uložíme,  aby sme mohli vypĺňanie v prípade potreby prerušiť a neprísť pri tom o vykonané zmeny.


V ponuke na pravej strane si vyberieme možnosť Vyplniť a podpísať.


V hornom menu sa nám objavia nástroje potrebné na vypĺňanie.  


Na označovanie odpovedí si vyberieme nástroj krížik a klikáme do štvorčekov pri vybraných variantoch.


Ak označíme krížikom odpoveď, ktorú treba aj rozpísať, vyberieme si z ponuky v hornom nemu ikonku s písmenkami, klikneme do riadku určeného na odpoveď a píšeme. Po vyplnení si dotazník uložíme a pošleme na e-mailovú adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk . Keby sa vám dotazník nedarilo vyplniť v elektronickej verzii a Novinky z radnice nemáte, môžete si ho aj vytlačiť, vyplniť a oskenovaný poslať na uvedenú adresu.  

 


 
 

7.10.2020 13:47

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová