Mesto Trnava

Prieskum spokojnosti cestujúcich ARRIVA

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku realizujú od januára do konca apríla prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.

Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.

Každý respondent sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke spoločnosti ARRIVA.

 

14.2.2020 14:40

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?