Mesto Trnava

Pripravujeme veľký projekt Mesto detí

(Pozn.: Mesto detí dostalo v závere roku 2016 oficiálny názov miniTrnava.)

Vieme, že nájsť deťom program na dlhé dva mesiace letných prázdnin môže byť niekedy náročné – organizačne i finančne. Prinášame vám preto dobrú správu – počas troch týždňov leta 2017 budú mať vaše deti vo veku od 8 do 15 rokov možnosť prísť do miniTrnavy a tráviť tu dni ako jej občania.

Mesto detí je tzv. hra na mesto. Podstatou nie je naučiť deti, ako sa musia veci robiť. Cieľom je povzbudiť ich k samostatnosti a zodpovednosti za svoje rozhodnutia a vytvoriť im priestor na vzájomnú komunikáciu a hľadanie spoločných riešení. Okrem toho sa naučia, ako napr. fungujú rôzne inštitúcie či ako hospodáriť s peniazmi, a pochopia súvislosti, ktoré im môžu pomôcť neskôr v skutočnom svete. Mesto detí je však predovšetkým veľká zábava, pretože deti skutočne fascinuje, že sú brané vážne.

Koncept hry je inšpirovaný obdobnými projektmi v zahraničí, predovšetkým nemeckým Mini-Munchen (Mníchov) a českou MiniPlzňou. Mini-Munchen sa koná každý druhý rok už od roku 1978, MiniPlzeň začala svoju tradíciu v lete 2015. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré pripravuje projekt tohto druhu a rozsahu.

Mestí detí síce otvorí svoje brány až na budúce leto, ale už teraz majú malí Trnavčania možnosť byť súčasťou jeho príprav. Centrum voľného času Kalokagatia pripravila krúžok miniTrnava - mesto detí, v rámci ktorého sa bude navrhovať a stavať zmenšený model mesta. Budúci občania môžu aktívne prispieť k tomu, ako bude ich mesto vyzerať, a navrhnúť, čo všetko by malo ponúkať.

Prihlášku na krúžok nájdete na stránke CVČ a môžete ju odoslať e-mailom na adresu cvc.kalokagatia@gmail.com alebo priniesť osobne do Kalokagatie.


miniTrnava v skratke:

  • počas troch prázdninových týždňov leta 2017
  • každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h
  • pre deti od 8 do 15 rokov
  • zadarmo
  • bez nutnosti prihlasovať sa

 

Aktuálne informácie vám budeme prinášať na webe Mesta Trnavy www.trnava.sk a Facebookovej stránke miniTrnava - mesto detí.

23.9.2016 23:59

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová