Mesto Trnava

Prírodu a vtáctvo Chráneného areálu Trnavských rybníkov budeme môcť pozorovať z veže ďalekohľadom

Kamenný mlyn bude bohatší o ďalšiu atrakciu. K náučnému chodníku, ktorý mestská samospráva inštalovala v minulom roku, pribudne vyhliadková veža na pozorovanie vtáctva a prírodného zázemia Chráneného areálu Trnavských rybníkov. Realizačný projekt má byť do jesene hotový.

Chránený areál Trnavské rybníky s plochou vyše 38 hektárov na rozhraní katastrálnych území Trnavy a Hrnčiaroviec nad Parnou je významným typom vodného a močiarneho biotopu so zachovanými zvyškami vzácneho lužného lesa, rôznorodým rastlinstvom a druhovou pestrosťou fauny. Vyskytuje sa tam až stopäťdesiat chránených a vzácnych druhov vtákov, napríklad chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, sokol sťahovavý, strakoš červenohlavý, chriašť bodkovaný a iné. Z rozhľadne vo výške približne dvadsať až dvadsaťpäť metrov nad korunami stromov budú môcť návštevníci ohľaduplne, bez vyrušovania, pozorovať hniezdiace vtáctvo ďalekohľadom.
„Naším zámerom je nielen umožniť návštevníkom Kamenného mlyna nevšedné zážitky z pozorovania prírody a života vzácnych druhov vtákov, ale zvýšiť aj ich povedomie o trnavskom vtáčom území. Pod vežou preto umiestnime informačnú tabuľu, ktorú chceme pripraviť v spolupráci s odborníkmi z Trnavskej univerzity. Chránený reál Trnavské rybníky je pre naše odprírodnené mesto unikátom, ktorý musíme a chceme chrániť,“ povedala Jarmila Garaiová z referátu ekológie odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.
Veža bude umiestnená na pomedzí lužného lesíka a rybníka. Jej projekt má vypracovať štúdio, ktoré stojí aj za projektom 20,4 metra vysokej Rozhľadne Alexandra Filípka na Veľkej Homoli pri Modre. Základovú konštrukciu by mala tvoriť vodná šachta, ktorá sa nachádza v jednom zo zanesených rybníkov rybničnej sústavy, preto bude súčasťou projektu aj jej statický posudok.


Projekt rozhľadne v Kamennom mlyne vypracuje štúdio, ktoré stojí aj za projektom 20,4 metra vysokej Rozhľadne Alexandra Filípka na Veľkej Homoli pri Modre.
Foto: zdroj Alexander Pravda, archinfo.sk


Sokol sťahovavý, ktorého by sme pri troche šťastia mohli uvidieť aj z budúcej rozhľadne v Chránenom areáli Trnavských rybníkov, na Slovensku v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vymrel. Na príčine bola nielen intoxikácia pesticídmi, ale aj prenasledovanie tohto dravca človekom, odstrely a vyberanie hniezd. Znova sa u nás objavil začiatkom 90. rokov, ale spomínané príčiny vrátane vyrušovania počas hniezdenia dodnes veľmi negatívne vplývajú na jeho populáciu. Bude preto potrebné zachovať ticho a nerušiť...
Foto a informácie: Jozef Chavko, dravce.sk

 

12.8.2019 7:01

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?