Mesto Trnava

Príspevky do škôl a školských zariadení počas preventívnych opatrení

Mesto Trnava žiada rodičov, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (materské a základné školy, školský klub detí, Kalokagatia - Centrum voľného času, základné umelecké školy) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

Zrealizované platby za marec (od 10. 3. do 27. 3. ) a apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude opäť obnovené vyučovanie na školách a v školských zariadeniach. O opätovnom platení príspevkov do škôl a školských zariadení budú rodičov informovať riaditelia.

Príklad: V marci zaplatený príspevok v MŠ za apríl bude presunutý až na obdobie, kedy sa dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už príspevok do MŠ nie je potrebné uhrádzať.

19.3.2020 13:36

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová