Mesto Trnava

Príspevok na ubytovanie odídencov vybavíte na ohlasovni pobytu

Trnavčania, ktorí vo svojich bytoch a rodinných domoch bezplatne ubytovali ľudí z Ukrajiny, si môžu od pondelka 4. apríla 2022 vybaviť príspevok na ich ubytovanie na mestskom úrade na Trhovej 3. Žiadosti sa podávajú na ohlasovni pobytov (kancelária č. 184 na prízemí).

Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov Ministerstva vnútra SR na základe nariadenia vlády č.100/2022. Jeho výška je 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca vo veku 15 a viac rokov a 3,50 eura v prípade mladších osôb. Príspevok bude vyplatený po tom, ako mesto tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva.

Základnou podmienkou na získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom, príp. majiteľmi nehnuteľnosti a odídencom, ktorý musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží mestu túto zmluvu a zároveň po skončení kalendárneho mesiaca do 5 pracovných dní doloží výkaz o počte nocí, počas ktorých ubytovanie poskytoval.

„Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022," uvádza ministerstvo vnútra.

Vzory všetkých potrebných dokumentovzverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR aj so všetkými povinnými prílohami.

Mesto Trnava pripomína, že občania, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, by o tejto skutočnosti mali samosprávu informovať prostredníctvom online formuláru

V prípade otázok občanov je k dispozícii e-mailová adresa mesta ukrajina@trnava.sk.

Úradné hodiny ohlasovne pobytov na Trhovej 3:

Pondelok 8.00 – 11.30 h 12.30 – 16.30 h
Utorok nestránkový deň*  
Streda 8.00 – 11.30 h 12.30 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 11.30 h 12.30 – 16.30 h
Piatok 8.00 – 11.30 h 12.30 – 14.00 h

*Pozn.: V utorok 5. apríla budeme prijímať žiadosti o príspevok na ubytovanie odídencov ako v stránkové dni. Čas na podanie žiadosti za marec je do štvrtka 7. apríla.Ilustračný obrázok: pixabay.com

2.4.2022 18:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová