Mesto Trnava

Priznanie k dani treba podať do konca januára

Do konca januára je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje. V porovnaní s minulým rokom nenastali v spôsobe podávania priznania ani vo výške miestnych daní žiadne zmeny.
Daňové priznanie podávajú len tí občania, ktorí v priebehu roka 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť a jej vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2013 alebo vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2013, noví majitelia psov alebo majitelia psov, u ktorých do konca minulého roka prišlo k zmene vlastníctva, noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov alebo prevádzkovatelia, u ktorých nastala do konca minulého roka zmena vlastníctva.
Miestne dane sa priznávajú na spoločnom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si môžu priamo na tlačive uplatniť občania starší ako 62 rokov, v hmotnej núdzi, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S).
Nárok na oslobodenie od dane za psa môžu uplatniť občania v hmotnej núdzi, držitelia preukazu ŤZP, držitelia psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držitelia psa, ktorý je adoptovaný z útulku.
Daňovníci môžu získať tlačivo aj v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ulici 3, kde môžu osobne odovzdať aj vyplnené tlačivo alebo ho odoslať na túto adresu poštou.
Daňovníci, ktorí podali priznanie k dani, sú povinní uhrádzať daň až na základe doručeného rozhodnutia Mesta Trnavy. V tomto rozhodnutí bude uvedená splatnosť a spôsob platenia daní.

Kompletné informácie k Priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie sú zverejnené na web stránke mesta Trnavy www.trnava.sk v sekcii Životné situácie.

23.1.2014 14:43

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?