Mesto Trnava

Projekt Právna klinika bude pokračovať od februára

Právna klinika pre občanov mesta Trnava bude pokračovať každý štvrtok od 20. februára do 30. apríla 2020 od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch na Trhovej 2 (budova bývalého Tatraskla).

V priebehu zimného semestra bola písomná právna informácia poskytnutá v oblasti vydržania vlastníckeho práva, ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nároku zo skončenia pracovného pomeru, ochrany osobných údajov, ochrany osobnosti, domáhania sa vrátenia daru, užívania časti bytu bez právneho dôvodu a v oblasti náhradnej starostlivosti.

„Riešili sme najmä prípady z oblasti rodinného, občianskeho a pracovného práva. Možno spomenúť prípad obťažovania spotrebiteľa zo strany nebankového subjektu vo veci vymáhania dlhu či prípad pani, ktorá nás viackrát navštívila ohľadom komplikácií a neistoty v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Takisto sme riešili prípad špecifickej rodinnej situácie, ktorý vyúsťoval do možného domáhania sa vrátenia daru z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov. Zaoberali sme aj prípadom možného vydržania vlastníckeho práva k rodinnému domu, ktorý je dlhodobo užívaný bez toho, aby bol tento faktický stav v súlade so stavom v katastri nehnuteľností," hovorí supervízor Právnej kliniky JUDr. Marek Maslák, PhD.

Projekt Právnej kliniky je spoločným projektom mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike, ale zároveň o predmet pre študentov Právnickej fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať právnické zručnosti.

Obzvlášť nás teší, keď na kliniku prídu ľudia, ktorí nás už v minulosti navštívili a porozprávajú nám, v akej situácii sú pri riešení svojho právneho problému dnes,“ uzatvára Marek Maslák.

Právna klinika je bezplatná.
 

5.2.2020 9:32

Komentárov: 0