Mesto Trnava

Projekt Právna klinika pre občanov mesta Trnava pokračuje od októbra

Ďalší cyklus Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava bude pokračovať každý štvrtok od 3. októbra do 5. decembra 2019 od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch na Trhovej 2 (budova bývalého Tatraskla).

Projekt Právnej kliniky je spoločným projektom mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike, ale zároveň o predmet pre študentov Právnickej fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať právnické zručnosti.

V poslednom cykle, ktorý trval od 21. februára do 9. mája 2019 prichádzali Trnavčania s problémami týkajúcimi sa rodinného práva, susedských sporov, dedenia, poskytnutých pôžičiek či ochrany osobnosti. Nemenej časté boli aj problémy s exekúciami. Právna klinika sa bude aj tentokrát venovať oblasti správneho, pracovného, občianskeho a trestného práva. Nebude však suplovať poskytovanie právnych služieb advokátmi či notármi, ale sprostredkuje klientom základné informácie v danej veci, ktoré im uľahčia ďalšie rozhodovanie.

Právna klinika je bezplatná.

24.9.2019 15:35

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?