Mesto Trnava

Projekt Učiaca sa Trnava pozýva na networking vzdelávacích organizácií

Tím projektu Učiaca sa Trnava pozýva všetky vzdelávacie organizácie z Trnavy na prvý networking vzdelávacích organizácií. Jeho cieľom je sieťovanie ľudí pôsobiacich v oblasti školského, mimoškolského, záujmového i neformálneho vzdelávania, ale aj v oblasti vzdelávania dospelých. Uskutoční sa v pondelok 28. júna 2021 v čase 14.00 do 16.00 h v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín (Štefánikova 4).

„Na stretnutí by sme vás radi spoznali, dozvedeli sa viac o vašich aktivitách a tiež vám predstavili koncept projektu Učiaca sa Trnava, ktorý v týchto dňoch štartuje. Vytvoríme aj priestor na vzájomné spoznanie sa, nadviazanie nových kontaktov a v časti brainstorming budeme počúvať vaše problémy, podnety či nápady pre učenie (sa) v našom meste. V závere stretnutia vám predstavíme možnosti, ako sa môžete do projektu zapojiť alebo priložiť ruku k dielu. Veríme, že nás čakajú obohacujúce dve hodinky, ktoré prinesú mnoho inšpirácie,“ uvádzajú organizátori podujatia.

Keďže kapacita networkingu je z dôvodu pandemických opatrení obmedzená, je nevyhnutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom tohto formuláru.Učiaca sa Trnava predstavuje nový projekt rozvoja celoživotného učenia (sa), v rámci ktorého sa pripravuje stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v meste, a tiež prvý festival učenia sa, ktorý sa bude konať 22. októbra. Organizačne za projektom stojí občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a s podporu Mesta Trnava a desiatky ďalších partnerov. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke organizátora. 

 

23.6.2021 8:52

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová