Mesto Trnava

Projekt z Trnavy je jediným nominantom zo Slovenska v súťaži New European Bauhaus Prizes

Projekt mladých trnavských architektov Olivera Hacaja a Mareka Malčeka „Komunitné centrum Pyžamo“ sa na základe hodnotenia nezávislých odborníkov dostal medzi 61 finalistov tretieho ročníka prestížnej súťaže New European Bauhaus Prizes 2023, ktorú vyhlásila Európska komisia. Zapojili sa do nej projekty z celej Európy, ktoré reflektujú na základné hodnoty súťaže, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a estetika.
 
Trnavský projekt pripravovanej novej komunitnej klubovne na sídlisku Družba je jediným reprezentantom Slovenska v celoeurópskej konkurencii. Aj vašim hlasom mu môžete pomôcť vyhrať. Online verejné hlasovanie prebieha na stránke New European Bauhaus Prizes do 24. mája 2023 do 18.00. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční počas podujatia „New European Bauhaus in Regions and Cities“ 21. – 22. júna 2023 v Bruseli.

Projekty súťažia v troch okruhoch, v každom z nich v rovnakých štyroch kategóriách. Prvým okruhom je New European Bauhaus Champions pre už existujúce projekty, druhým je New European Bauhaus Rising Stars pre koncepty a nápady autorov do 30 rokov a tretím je New European Bauhaus Education Champions pre projekty zamerané na vzdelávanie. 
 
Spolu 61 finalistov spomedzi 1450 uchádzačov je v rámci svojich okruhov zaradených do kategórií:
  1. obnovenie spojenia s prírodou,
  2. znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  3. uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú – tzv. dizajn pre všetkých,
  4. formovanie cirkulárneho priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu.
Projekt z Trnavy nájdete na stránke v „modrom“ okruhu New European Bauhaus Rising Stars pre koncepty a nápady autorov do 30 rokov v rámci 3. kategórie.
Aby bol váš hlas akceptovaný, je potrebné zahlasovať za jeden projekt v každom z troch okruhov. 
 
Váš hlas odovzdáte v piatich jednoduchých krokoch:
  1. Na stránke https://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists spustíte hlasovanie „Vote now
  2. Potvrdíte emailovú adresu vo vašej schránke
  3. Zahlasuje za projekt z Trnavy – modrá oblasť, 3. kategória
  4. Zahlasujete za ďalšie projekty z ostatných dvoch okruhov
  5. Potvrdíte vaše hlasovanie kliknutím na „Submit vote
 
Vopred vám ďakujeme za podporu návrhu projektu KC Pyžamo, ktorého cieľom je vytvoriť ďalší komunitný priestorov pre mladých. Štúdia vo veľkej miere vizuálne prepája verejný a poloverejný priestor, interiér a exteriér. Pavilónový koncept ponúka rôzne priehľady a nadhľady do jednotlivých viacúčelových priestorov, ich variabilitu, prípadne etapizáciu. Medzi jednotlivými modulmi vzniknú útulné, neformálne zákutia – terasy s posedením a záhradkami. Komunitné dvory k tomu ponúknu dostatok priestoru na oddych, šport, letné kino, piknik, prípadne grilovanie. Atraktívnym prvkom bude pobytová lávka, ktorá ponúkne výhľady z novej perspektívy. Tento zjednocujúci prvok prepojí nové detské ihrisko s komunitnou klubovňou a zároveň poslúži ako malá tribúna. Podrobnosti o ňom sa dozviete na stránke planujmesto.trnava.sk.
 
New European Bauhaus je kreatívna a interdisciplinárna iniciatíva Európskej komisie na podporu projektov a nápadov, ktoré tvoria udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť krásnu pre naše oči, myseľ aj dušu. 

17.5.2023 13:52

Komentárov: 0