Mesto Trnava

Projektanti predstavia návrh úpravy dvorov na Hospodárskej, ktorú riešime participatívne spolu s občanmi

Každého, kto má záujem dozvedieť sa, ako pokročil projekt revitalizácie vnútroblokov na Hospodárskej ulici v časti od Kollárovej po Študentskú, pozývame na verejné stretnutie v utorok 23. januára 2017o 17.30 hod. do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1).

Prvé stretnutie k tejto téme sa uskutočnilo v marci minulého roka, nasledoval zber dotazníkov a príprava zadania pre verejné obstarávanie na projekt úpravy tejto časti mesta, ktoré vychádzalo zo spätnej väzby získanej od obyvateľov. Hoci bola pôvodne naplánovaná revitalizácia všetkých deviatich dvorov naraz, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti sa v prvej fáze obstarala projektová dokumentácia k dvorom medzi Hospodárskou, Hodžovou, Kollárovou a ulicou Andreja Sládkoviča. V priebehu tohto roka sa bude obstarávať dokumentácia na zvyšnú časť projektu (A. Sládkoviča, Hospodárska, Hodžova a Študentská).

Výsledkom doterajších prác je návrh, ktorý jeho projektanti v utorok predstavia verejnosti. Koncept bude možné priamo na mieste pripomienkovať, diskutovať o ňom a dostať odpovede na svoje otázky priamo od odborníkov a zodpovedných pracovníkov Mestského úradu v Trnave.

Projekt úpravy dvorov na Hospodárskej ulici je súčasťou participatívneho plánovania. Občania majú vďaka nemu možnosť spolurozhodovať o úprave verejných priestorov, vyjadrujú svoj názor a požiadavky a samospráva na ne reaguje. Cieľom je, aby výsledný priestor, ktorý spolu naplánujeme participatívnym spôsobom, spĺňal požiadavky tých, ktorí ho budú využívať.


 

Viac informácií o tom, ako Mesto Trnava podporuje participáciu občanov, nájdete na adrese participacia.trnava.sk.

19.1.2018 15:36

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?