Mesto Trnava

Prvé tri sídliská dostávajú košíky a vrecká na kuchynský bioodpad, kontajnery naň sú už v meste

Správcovia bytových domov v týchto dňoch distribuujú do trnavských domácností na sídliskách Prednádražie, Vajanského a Družba špeciálne košíky na kuchynský bioodpad spolu s balíčkom 25 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a infoletákom od Mesta Trnava. V druhej vlne budú nasledovať bytové domy na zvyšných sídliskách.

Košíky a vrecká sú určené na zber kuchynského bioodpadu v domácnosti. Tepelne upravené i neupravené potraviny, znehodnotené či také, ktorým vypršala trvanlivosť, to všetko už nepôjde do komunálneho odpadu, ale do nových hnedých nádob na kontajnerových stojiskách.

V praxi to teda bude vyzerať tak, že to, čo nám doma ostane po jedle na tanieri, všetky šupy z ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, kosti, starý chlieb i to, čo sa pokazilo, splesnelo či zhnilo, nevyhodíme do zmesového komunálneho odpadu, ale do vrecka v perforovanom košíku, ktoré spolu eliminujú zápach a výskyt hmyzu. Keď bude vrecko plné, vyhodíme ho na kontajnerovom stojisku do hnedej nádoby, ktorá je na to určená a viditeľne označená.

Nové hnedé 120-litrové kontajnery na kuchynský bioodpad sú umiestnené na vybraných kontajnerových stojiskách (zoznam lokalít nájdete pod článkom).
Nachádzajú sa aj na každom zo siedmich zberných dvorov v meste. Vyvážať sa budú dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. Prvý vývoz bude v utorok 12. januára.

„Ide o pilotný projekt, v prvých týždňoch budeme sledovať, ako sa kontajnery využívajú, a či ľuďom ich rozmiestnenie a frekvencia vývozu vyhovuje.
Ak by došlo k zmenám, budeme o nich verejnosť informovať,“
hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Mesto Trnava prosí verejnosť o zodpovedné narábanie s kuchynským bioodpadom. Do hnedej nádoby je možné vyhodiť kuchynský bioodpad iba v dodaných vreckách od samosprávy, prípadne ich vysypať priamo z vlastnej nádoby, ktorú po opláchnutí použijete opätovne.

Ak sa do hnedého kontajnera dostane niečo, čo doň nepatrí, znehodnotí sa celý obsah nádoby, ktorý mal putovať na spracovanie do bioplynovej stanice.
Kuchynský odpad, ktorý nevytriedime, ale budeme naďalej dávať do zmesového komunálneho odpadu, pôjde na mestskú skládku na Zavarskej ceste. Pripomíname, že skládkovanie je z ekologického hľadiska najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom. Bioodpad, ktorý sa na skládke nachádza, vytvára skleníkové plyny (najmä metán) a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie. Jeho podiel v komunálnom odpade je teda nevyhnutné znížiť, ideálne úplne eliminovať.
Zodpovedným triedením odpadu chránime životné prostredie pre seba, naše deti i deti ich detí.

Zoznam lokalít s novými hnedými nádobami na kuchynský bioodpad:

*PPK = polopodzemné kontajnery

Prednádražie

 • zberný dvor J. Bottu
 • zberný dvor J. G. Tajovského
 • pri PPK Mozartova 4
 • pri PPK J. Bottu 34
 • Čajkovského 25 (stojisko č. 337)
 • pri PPK Čajkovského 2
 • Čajkovského 14, 15, 16 (stojisko č. 334)
 • pri PPK K. Mahra – G. Dusíka 1
 • Mozartová 11 (stojisko č. 347)
 • Botanická 25 (staré stojisko)
 • Botanická 4 (staré stojsko)
 • pri PPK G. Dusíka 38
 • pri PPK B. Smetanu 9
 • pri PPK B. Smetanu 15
 • G. Dusíka 64 (staré stojisko)
 • L.Van Beethovena 23 (staré stojisko)
 • Šafárikova 3 (staré stojisko)

Centrum

 • pri PPK Vajanského 28
 • pri PPK Vajanského (T-PRESS)
 • pri PPK Vajanského – Zámočnícka

Družba

 • zberný dvor Sasinkova
 • pri PPK Spartakovská 11 – 13
 • pri PPK Spartakovská 8
 • pri PPK Vl. Clementisa 3
 • pri PPK Vl. Clementisa 16
 • pri PPK Vl. Clementisa 64
 • pri PPK Vl. Clementisa 54
 • pri PPK Vl. Clementisa 30
 • pri PPK V Jame 2 – Starohájska 9
 • pri PPK J. Slotu 11
 • pri PPK T. Tekela 6
 • pri PPK T. Tekela 12
 • pri PPK Hlboká 26
 • pri PPK Hlboká 10
 • pri PPK Hlboká 5, 6, 7
 • pri PPK Tehelná 10

Kopánka

 • zberný dvor A. Kmeťa
 • zberný dvor Cukrová

 

Modranka

 • zberný dvor Modranka

 

Linčianska

 • zberný dvor Mikovíniho


 
Stiahnite si infoleták o triedení kuchynského bioodpadu (PDF)

8.1.2021 15:04

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová