Mesto Trnava

Radnica bude svietiť na modro pri príležitosti Svetového dňa pneumónie

Svetový deň pneumónie (zápal pľúc) si každý rok pripomíname 12. novembra. V tomto roku sa Mesto Trnava prvý raz zapojí do celosvetovej iniciatívy „Light for Pneumonia Education and Prevention 2020 – 2024“, ktorá má zvýšiť povedomie verejnosti o rizikách pneumónie.

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť o zápale pľúc, podporovať intervencie na prevenciu a liečbu, zdôrazňovať osvedčené prístupy a riešenia. Pneumónia usmrtí ročne v celosvetovom meradle viac ľudí ako ktorákoľvek iná infekcia. Hlavný pôvodcovia ochorenia – pneumokok (Streptococcus pneumoniae) a hemofilus (Haemophilus influenzae) zapríčiňujú 60% úmrtí detí vo veku od jedného mesiaca do päť rokov. Každých 39 sekúnd tak zomrie jedno dieťa v tomto vekovom rozpätí v krajinách, kde nebolo zavedené očkovanie.

Trnava sa do iniciatívy zapojí vo štvrtok 12. novembra nasvietením budovy radnice na modro. Pridá sa tak k 160 mestám naprieč 49 krajinami, v ktorých nám niečo vyše 200 objektov takto pripomenie, aké dôležité je nepodceňovať prevenciu a zvyšovať povedomie v boji proti pneumónii.

 
 
Nasvietené dominanty v Španielsku, Rakúsku a Kanade

Foto: neumoai.org
 

11.11.2020 9:11

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?