Mesto Trnava

Regulácia parkovania: Trnavčania budú v rozšírenej zóne B parkovať lacnejšie než doteraz

Reguláciou parkovania sleduje Mesto Trnava jasný zámer: zvýšiť životný komfort najmä Trnavčanom s nahláseným trvalým bydliskom a zároveň riešiť problém priveľkého a stále rastúceho počtu automobilov na ploche, ktorá nerastie. Výhodou pre rezidentov je od 15. júla lacnejšie parkovanie v lokalitách označených ako zóna B, ktorá sa rozrástla o viacero záchytných parkovísk v rôznych častiach mesta.
 
Nová parkovacia politika mesta je odpoveďou na otázku nedostatku parkovacích miest a na potrebu zvýšiť bezpečnosť na cestách pre všetkých účastníkov. Prax nielen v Trnave ukazuje, že tieto opatrenia fungujú.

Zmyslom zóny B je znížiť nápor na rezidenčné parkovanie. Napríklad návštevám sa viac oplatí parkovať v zóne B a nie v zóne R. Ak by držiteľ ročnej karty v hodnote 50 eur parkoval v tejto zóne dlhodobo kvôli práci, tak ho parkovanie vyjde 20 centov na deň. „To je v podstate cena parkovania bicykla v cykloveži na dva dni,“ vysvetľuje náčelník mestskej polície Ivan Ranuša. „Rok má približne 250 pracovných dní, čo pri poplatku 50 eur na rok vychádza na 20 centov za parkovanie na celý pracovný deň.“
 

 

Ako sa rozšírila zóna B

 
Zóna B sa vždy nachádza v blízkosti niektorej rezidentskej zóny a je do nej voľný vjazd. Patria sem nasledovné vymedzené úseky trnavských komunikácií:
 • Kollárova v úseku od križovatky s ulicami Hlboká, Sladovnícka a Spartakovská po križovatku s ulicami Hospodárska a Dohnányho a parkovisko na Kollárovej; 
 • dve parkoviská na Hospodárskej; 
 • Šrobárova ulica; 
 • Rybníková ulica;
 • parkovisko medzi Dohnányho  a Andreja Žarnova; 
 • dve parkoviská a pozdĺžne parkovacie miesta na Spartakovskej; 
 • parkovacie miesta na Starohájskej v dotyku s cestou na úseku od križovatky Hlboká – Starohájska po križovatku Starohájska – V. Clementisa;
 • parkovacie miesta pod budovou polikliniky na Tehelnej; 
 • parkovisko V jame pri Okresnom riaditeľstve PZ SR; 
 • parkovisko na Ulici Jána Bottu;
 • parkovisko so šikmým státím na Hospodárskej oproti Lidlu a OMV;
 • Ulica Vladimíra Clementisa.

 

Kedy je parkovanie v zóne B spoplatnené

 
Počas pracovného týždňa, v pondelok až piatok od 08.00 do 18.00 h je parkovanie v zóne B spoplatnené.
V sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov či dní pracovného pokoja je tam parkovanie bezplatné. 
 

 

Koľko stojí parkovanie v zóne B 

 

Jednorazové parkovanie 

Pri platbe prostredníctvom aplikácie datamesta.trnava.sk je úhrada 0,20 eur za každú začatú hodinu parkovania. 
 
Úhradu v parkovacom automate možno urobiť bankomatovou kartou, vtedy každá začatá hodina parkovania stojí 0,30 eur, alebo v hotovosti. Vtedy stojí prvá začatá hodina 0,30 eur a každých ďalších 0,10 eur je úhradou za ďalších 20 minút parkovania vozidla.
 
Úhrada cez SMS stojí 0,40 eur za každú začatú hodinu parkovania 
 

Dlhodobé parkovanie

Obyvatelia mesta s trvalým bydliskom majú prostredníctvom Parkovacej karty ZÓNY B rezidenta mesta zvýhodnené podmienky na parkovanie.
 
Ročná karta stojí 50 eur, šesťmesačná 30 eur a trojmesačná 20 eur.
 
Obyvatelia, ktorí v Trnave nemajú trvalé bydlisko, si tiež môžu zakúpiť Parkovaciu kartu ZÓNY B, ale nie pre rezidenta mesta.
 
Ročná karta pre obyvateľa, ktorý nemá trvalé bydlisko v Trnave, stojí 200 eur, šesťmesačná 120 eur a trojmesačná 70 eur.
 
Rezidenti zóny B majú nárok na špeciálnu kartu, ktorá ich zvýhodňuje pri parkovaní v zóne B.
 
Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 1 – ročná stojí 1 euro a Parkovacia karta REZIDENT ZÓNY B 2 – ročná: stojí 99 eur 
 
Parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY B je možné vydať iba rezidentovi s trvalým alebo prechodným pobytom na adrese: Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Šrobárova, Rybníková, Hospodárska č. 63 až 95, Jána Bottu č. 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66, 68, 70, 72, 72A, 74. 
 
Zaplatená úhrada pre zónu B umožňuje parkovanie vozidla iba v zóne B.
 
Všetko o regulácii dopravy a o parkovaní v Trnave sa dozviete na webovej stránke doprava.trnava.sk.
 
 
foto: Peter Bestvina

18.7.2022 13:16

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová