Mesto Trnava

Regulácia parkovania v Trnave začne platiť od 1. augusta 2021

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava v utorok 27. apríla 2021 schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. VZN prináša zmeny v parkovaní, o ktorých sme vás informovali vopred: úpravu cenníka za dočasné státie v zónach A, B a C a tiež vytvorenie prvej rezidentskej zóny v meste s názvom R1.

V ktorých častiach mesta bude regulované parkovanie?

VZN pracuje s tromi spoplatnenými zónami, ktoré už v Trnave poznáme, a pridáva k nim jednu novú:

  • Zóna A – centrálna mestská zóna,
  • Zóna B – Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríčok, Šrobárova a Rybníková,
  • Zóna C – parkovisko pri mestskej poliklinike na Starohájskej ulici,
  • Zóna R1 (nová) – Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovníckej 4 – 12.

Každá zóna je špecifická a platí v nej vlastný režim. Podrobnosti o spoplatnení jednotlivých zón sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení na webovej stránke mesta trnava.sk.

Koľko sa bude po novom platiť?

Úpravy cien sú prílohou VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava.

Ako sa bude dať zaplatiť parkovné?

Spôsoby platby za parkovanie budú štyri:

  • úhrada prostredníctvom mobilnej aplikácie,
  • úhrada v parkovacom automate,
  • úhrada prostredníctvom SMS správy,
  • zakúpenie parkovacej karty (tie budú po novom už iba virtuálne, nie papierové).

Najvýhodnejší spôsob bude platba v aplikácii, pri dlhodobom parkovaní sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu.

Ceny jednotlivých možností platby sú uvedené vo VZN č. 566.

Kto je rezident mesta?

Rezidentom mesta je fyzická osoba, ktorá je v Trnave prihlásená na trvalý pobyt. Regulácia parkovania tieto osoby oproti ostatným finančne zvýhodňuje.

Kto je rezident zóny?

Rezidentom zóny je fyzická osoba, ktorá má v danej zóne zriadený trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade prechodného pobytu v spoplatnenej zóne musí byť zároveň rezidentom mesta, čiže byť prihlásená na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy.
Rezidenti zón sú oproti ostatným v regulácii výrazne zvýhodnení, za parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti zaplatia iba symbolickú čiastku.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava bude účinné od 1. augusta 2021 a umožní tým štart regulácie statickej dopravy v Trnave.

Znamená regulácia statickej dopravy, že budem mať zaručené miesto na parkovanie?

Nuž, nie, takto to nefunguje. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto. Veríme však, že po spustení regulácie budete mať väčšiu šancu na jeho nájdenie. A zároveň, že túto šancu dáte aj ostatným, ak niekedy necháte auto doma a prídete do centra autobusom či na bicykli alebo peši.

Ďalšie otázky a odpovede spolu s podrobnejšími informáciami nájdete na stránke doprava.trnava.sk.

28.4.2021 14:29

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová