Mesto Trnava

Regulácia statickej dopravy – otázky a odpovede

V utorok 27. apríla 2021 budú mestskí poslanci na 14. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rokovať o návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, ktoré upravuje reguláciu statickej dopravy v našom meste. Návrh prináša viacero zmien – úpravu výšky parkovného, prvú rezidentskú zónu na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej, novinkou bude aj mestská aplikácia na platbu za parkovanie či nové parkovacie automaty.

Prinášame vám prehľad najdôležitejších informácií o pripravovanej regulácii parkovania v Trnave. V prípade otázok sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese doprava@trnava.sk.

Čo je regulácia statickej dopravy?

Regulácia statickej dopravy je jedným zo spôsobov, ako je možné znížiť negatívne dopady motorovej dopravy v meste. Keď je áut viac než parkovacích miest, treba určiť pravidlá, kde a za akých podmienok sa bude parkovať.
Dôležitým nástrojom regulácie je spoplatnenie parkovania. Ako ukázali skúsenosti z iných miest Slovenska i zo zahraničia, bez tohto kroku to nejde. Ak chceme problém s nedostatkom parkovacích miest, znečisťovaním životného prostredia a znehodnocovaním verejného priestoru riešiť efektívne, iná cesta nie je.
Dobrou správou je, že obyvatelia s trvalým pobytom v Trnave sú oproti návštevníkom ohľadne spoplatnenia zvýhodnení. Samospráva za nich dostáva od štátu podielové dane, ktoré môže investovať do rozvoja mesta. V regulácii parkovania sú preto finančné podmienky pre tzv. rezidentov nastavené omnoho priaznivejšie.
 

Prečo je v Trnave potrebné regulovať statickú dopravu?

Už ste niekedy v Trnave márne hľadali miesto na parkovanie? Máte pocit, že mesto je preplnené automobilmi? Bývate v lokalite, kde večer po príchode z práce už nezaparkujete? Zavadzajú vám autá na chodníku, keď sa tade snažíte prejsť s kočíkom či invalidným vozíkom? Prekáža vám, že sa stav ovzdušia neustále zhoršuje?

Systematicky riešiť problém s parkovaním je nevyhnutnosť. Mesto má slúžiť ľuďom, nie autám. Skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia dokazujú, že regulácia parkovania je efektívny spôsob, ako riešiť pálčivú otázku s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta.

Kto bude tento systém spravovať a čo so ziskom?

Správcom systému regulácie parkovania bude Mesto Trnava. Umožní nám to mať dosah na cenotvorbu jednotlivých možností úhrad parkovného a nevydať ju do rúk súkromných spoločností.  Ďalším plusom je, že získané financie ostanú v meste, aby mohli byť investované do jeho ďalšieho rozvoja.

Je potrebné upozorniť na to, že aktuálne ceny parkovania v Trnave sú poddimenzované. 50 centov na hodinu za parkovacie miesto v centre krajského mesta je neprimerane málo aj v porovnaní s menšími samosprávami. Poplatok je príliš nízky a centrálna mestská zóna je v súčasnosti plná áut, ktoré tu parkujú celé dni. Zároveň momentálne v lokalitách ako na Ľ. Podjavorinskej neexistuje účinný spôsob, ako tamojším obyvateľom pomôcť nájsť si po príchode domov parkovacie miesto, pretože ulice sú plné áut návštevníkov mesta.

Primárnym cieľom regulácie zo strany samosprávy teda nie je tvorba zisku, ale zlepšenie dopravných podmienok v meste.

V ktorých častiach mesta bude regulované parkovanie?

Návrh VZN pracuje s tromi spoplatnenými zónami, ktoré už v Trnave poznáme, a pridáva k nim jednu novú:

> Zóna A – centrálna mestská zóna,

> Zóna B – Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríčok, Šrobárova a Rybníková,

> Zóna C – parkovisko pri mestskej poliklinike na Starohájskej ulici,

> Zóna R1 (nová) – Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovníckej 4 – 12.

Každá zóna je špecifická a platí v nej vlastný režim. Podrobnosti o spoplatnení jednotlivých zón sú uvedené v návrhu všeobecne záväzného nariadenia na webovej stránke mesta trnava.sk.

Koľko sa bude po novom platiť?

Ako sa bude dať zaplatiť parkovné?

Spôsoby platby za parkovanie budú štyri:

> úhrada prostredníctvom mobilnej aplikácie,
> úhrada v parkovacom automate,
> úhrada prostredníctvom SMS správy,
> zakúpenie parkovacej karty (tie budú po novom už iba virtuálne, nie papierové).

Kto je rezident mesta?

Rezidentom mesta je fyzická osoba, ktorá je v Trnave prihlásená na trvalý pobyt. Navrhovaná regulácia parkovania tIeto osoby oproti ostatným finančne zvýhodňuje.

Kto je rezident zóny?

Rezidentom zóny je fyzická osoba, ktorá má v danej zóne zriadený trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade prechodného pobytu v spoplatnenej zóne musí byť zároveň rezidentom mesta, čiže byť prihlásená na trvalý pobyt na inom mieste v rámci Trnavy.
Rezidenti zón budú oproti ostatným v regulácii výrazne zvýhodnení, za parkovaciu kartu na prvé auto zaplatia iba symbolickú čiastku.

Príklady:

Pán Belo býva v Trnave na Ľ. Podjavorinskej a má tam aj trvalý pobyt. Parkovaciu kartu v Zóne R1 na prvé auto si bude môcť kúpiť za obzvlášť výhodnú cenu.

Pani Konštancia má trvalý pobyt v Trnave na Prednádraží a prechodný pobyt na Ľ. Podjavorinskej, kde aj býva. Ako rezidentka tejto zóny si môže kúpiť parkovaciu kartu za rovnakých podmienok ako pán Belo.

Pán Anton má trvalý pobyt v inom meste, býva však v Trnave na Ľ. Podjavorinskej, kde má prechodný pobyt a chce si kúpiť parkovaciu kartu. Zaplatí za ňu viac než pán Belo a pani Konštancia, ktorí sú v tejto zóne rezidentmi.

Prečo sú rezidenti zvýhodnení?

Samosprávy od štátu dostávajú za každého občana prihláseného na trvalý pobyt podielové dane. Vďaka nim môže mesto napredovať a rozvíjať sa. Zvýhodnenie rezidentov v regulácii parkovania je benefitom, ktorý im mesto poskytuje.

Kedy začne regulácia statickej dopravy platiť?

Reguláciu statickej dopravy musia najprv schváliť poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava bol v utorok 6. apríla 2021 zverejnený na webstránke mesta trnava.sk v 15-dňovej lehote určenej na pripomienkovanie.

V utorok 27. apríla 2021 bude mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí o tomto návrhu rokovať. V prípade, že VZN schvália, začne plynúť doba do nadobudnutia jeho účinnosti. Nové všeobecne záväzné nariadenie bude účinné od 1. augusta 2021 a umožní tým štart regulácie statickej dopravy v Trnave.

Znamená regulácia statickej dopravy, že budem mať zaručené miesto na parkovanie?

Nuž, nie, takto to nefunguje. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto. Veríme však, že po spustení regulácie budete mať väčšiu šancu na jeho nájdenie. A zároveň, že túto šancu dáte aj ostatným, ak niekedy necháte auto doma a prídete do centra autobusom či na bicykli alebo peši.

Nie som z Trnavy, ale denne sem autom dochádzam, čo to pre mňa znamená?

V našom meste ste naďalej vítaný. Ako návštevník, ktorý tu nemá trvalý pobyt, si budete môcť vybrať z viacerých možností úhrady parkovného, oproti rezidentom však za parkovanie zaplatíte viac.

Kde sa dozviem ďalšie podrobnosti o pripravovanej regulácii parkovania?

V utorok 6. apríla 2021 bol na webstránke mesta trnava.sk zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Sú v ňom uvedené podrobnosti o navrhovaných zmenách, cenníku aj spoplatnených lokalitách.
Informácie o regulácii statickej dopravy i ďalšie informácie o mobilite v meste nájdete tiež na portáli doprava.trnava.sk.

 

20.4.2021 13:35

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová