Mesto Trnava

Rekonštrukcia Hollého ulice nadviaže na minuloročnú obnovu Halenárskej a zjednotí lokalitu v historickom štýle

Vlaňajšia komplexná rekonštrukcia Halenárskej ulice premenila pôvodne zanedbanú lokalitu plnú výmoľov na príjemné, upravené miesto. Vymenený povrch vozovky a chodníka doplnila nová zeleň, štýlový mobiliár, verejné osvetlenie, pribudol i cyklochodník. Na túto investíciu teraz trnavská samospráva nadväzuje obnovou zvyšnej časti Halenárskej a pokračovania komunikácie na Hollého ulici. Dôvodom je jednak zlepšenie stavu vozovky s ohľadom na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a jednak skrášlenie tejto časti mesta. Ide o jednu z najstarších ulíc v Trnave a rekonštrukcia má vyzdvihnúť jej historický charakter. Po dokončení budú Hollého a Halenárska nachádzajúce sa v mestskej pamiatkovej rezervácii prepojené v jednotnom štýle.Stavebné práce sa začnú v prvý júlový týždeň a potrvajú približne päť mesiacov. Projekt zahŕňa kompletnú výmenu konštrukcie vozovky i priľahlých chodníkov: cesta bude pokrytá prírodnou čadičovou dlažbou ukladanou do vejárov, na chodníkoch bude použitá prírodná žula s rezaným povrchom.

V čase spracovávania projektovej dokumentácie bola v časti pred Arcibiskupským úradom pod vrstvou asfaltu objavená kamenná dlažba. Ide o pôvodné čadičové kocky vo vejárovom vzore pred vstupmi do objektov a žulové platne ukladané v riadkoch. Požiadavkou Krajského pamiatkového úradu bolo zachovanie pôvodných povrchov vrátane línií pôvodných obrúb. Kvôli nevyhovujúcemu stavu dlažby – nerovnostiam, zlému sklonu či porušeným prvkom je potrebné dlažbu najprv rozobrať, doplniť a zhutniť podklad a následne prvky uložiť naspäť v originálnom vzore.
Rovnakým spôsobom bude ukladaná aj dlažba na chodníku na východnej strane medzi križovatkou Haulíkovej a M. Schneidera Trnavského.V rámci celkovej obnovy budú vymenené a doplnené uličné vpusty vrátane ich prípojok, zrekonštruujú sa dažďové odpady a dôjde aj k výmene vodovodného potrubia, ktorú bude zabezpečovať spoločnosť TAVOS.

Na okraji vozovky bude vedený cyklochodník, na mieste sa osadia cyklopiktogramy, pribudne tiež nové verejné osvetlenie. Výsledný dojem dotvoria sadové úpravy, samozrejmosťou bude zavlažovací systém. Na mieste sa počíta aj s inštaláciou kamerového systému. Vzhľadom na lokalitu je súčasťou zákazky taktiež archeologický a architektonicko-historický výskum. Predpokladané náklady tohto rozsiahleho projektu sú zhruba 1 048 000 eur.

Počas rekonštrukcie bude nevyhnutná plná uzávera úseku od križovatky Halenárskej s Dolnopotočnou po križovatku Hollého s Invalidskou, ktorá sa začne v stredu 11. júla o 8.00 h. Práce sa budú uskutočňovať každý pracovný deň a v sobotu medzi 7. a 19. hodinou. Na začiatku a na konci rekonštruovanej časti budú osadené informačné tabule s kontaktnými údajmi, kam sa budú môcť občania obrátiť v prípade otázok ohľadne stavebných prác.

Vopred sa ospravedlňujeme za obmedzenia spôsobené výstavbou a ďakujeme občanom za pochopenie. Veríme, že výsledná podoba tejto lokality vynahradí nepohodlie spôsobené uzáverou ulice, a pozdvihne historické centrum nášho mesta opäť na novú úroveň.

Aktualizované 10. 7. 2018

26.6.2018 8:34

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová