Mesto Trnava

Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava

Dňa 26. apríla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

29.4.2011 11:38

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?