Mesto Trnava

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn - I. etapa

Dňa 8. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Revitalizácia areálu Kamenný mlyn - I. etapa. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

9.3.2011 12:27

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?