Mesto Trnava

Revitalizácia Univerzitného námestia sa už začala

Úpravy priestoru pred bývalou lekárskou fakultou na Univerzitnom námestí s cieľom nadviazať na Univerzitný parčík a vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov mesta ďalšiu príležitosť na oddych v zeleni, sa už začali. Sedem stromov, ktoré podľa odborného posudku nemali z hľadiska zdravotného stavu dlhodobú perspektívu prežitia, bude nahradených novými odrastenými stromami s obvodom kmeňa približne 20 cm. Vzhľadom na to, že počasie je priaznivé a zem ešte nezamrzla, výsadba šiestich na ružovo kvitnúcich hlohov a jednej lipy malolistej, ktorá prirodzene nadviaže na stromoradie líp pred lekárskou fakultou, sa uskutoční už v týchto dňoch. Súčasne sa začali aj práce na rekonštrukcii pevných povrchov. Asfalt z parčíka postupne mizne, nahrádza ho betónová dlažba nových chodníkov. Nechýba ani bezbariérová úprava nadväzujúca na priechod pre chodcov. Trasy chodníkov sa zmenia tak, aby zodpovedali najpravdepodobnejšiemu smeru pohybu chodcov. Na jar, po ukončení rekonštrukcie chodníkov, sa dokončia aj úpravy trávnatých častí. Pôvodná plocha trávnika bude zväčšená približne o 100 štvorcových metrov. Na jeho obnovu sa použije odolná ihrisková zmes, aby trávnik po vypestovaní mohol slúžiť návštevníkom aj na prípadné posedenie.
univerzitny vyrub
Sedem stromov, ktoré z hľadiska zdravotného stavu nemali dlhodobú perspektívu prežitia, ešte v týchto dňoch nahradí šesť odrastených hlohov, ktoré na jar kvitnú tmavoružovými kvetmi, a jedna lipa malolistá s priemerom kmeňa približne 25 cm


Strom s takýmto rozsiahlym poškodením kmeňa už mal svoje dni spočítané


Popraskaný asfalt zmizne, nahrádzajú ho nové chodníky z betónovej dlažby. Nechýbajú bezbariérové úpravy nadväzujúce na priechody pre chodcov

Foto: E. Ursinyová

17.12.2013 14:55

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?