Mesto Trnava

Rezidenti spoplatnených zón by mali dostať kredit na parkovanie pre svoje návštevy, o návrhu budú v septembri hlasovať mestskí poslanci

Samospráva v utorok 31. augusta 2021 na svojom webe zverejnila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Hlasovať o ňom bude mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v utorok 21. septembra a v prípade, že návrh schváli, bude nové VZN účinné od 1. januára 2022. Najvýznamnejšou novinkou, ktorú nové znenie prináša, je umožnenie parkovania v spoplatnených zónach pre návštevy.  

“Regulácia statickej dopravy, ktorú sme spustili 1. augusta, funguje podľa očakávaní. Konkrétne, v spoplatnenej zóne R1 na Ľudmily Podjavorinskej sa uvoľnil dostatok parkovacích miest pre tamojších obyvateľov. Vďaka tomu môžeme rezidentom poskytnúť tento druh benefitu, pričom myslíme aj na ľudí, ktorí sami auto nevlastnia, no chcú umožniť parkovanie pre svoje návštevy,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka.

Ten, kto v spoplatnenej zóne vlastní parkovaciu karty REZIDENT ZÓNY (za 1 euro ročne na prvé auto v domácnosti), dostane možnosť poskytnúť svojim návštevám (napr. rodinným príslušníkom, známym, opatrovníkom či opravárom a remeselníkom) 48 hodín parkovania v tejto zóne zdarma počas platnosti jeho parkovacej karty. Túto funkciu nájde automaticky od 1. 1. 2022 vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk.
Rovnakú možnosť budú mať aj tí rezidenti spoplatnenej zóny, ktorí nevlastnia auto – na tento účel im bude slúžiť nový typ parkovacej karty s názvom NÁVŠTEVA ZÓNY. Požiadať o ňu budú môcť online na datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre mestského úradu na Trhovej 3. 

Návrh VZN tiež zjednodušuje proces vybavenia parkovacej karty tým, že ruší povinnosť prekladať osvedčenie o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla. Potrebu preukazovať právny vzťah k bytu pri vybavovanie rezidentskej karty nahrádza súhlas vlastníkov, postup bude jednoduchší aj pre nájomcov mestských bytov. Návrh okrem toho reaguje na poznatky, ktoré priniesla prax za prvý mesiac regulácie, a jeho cieľom je vyjsť v ústrety obyvateľom mesta, odbremeniť žiadateľov o parkovacie karty od zbytočnej administratívy a nastaviť optimálne podmienky parkovania v Trnave.

 

31.8.2021 19:56

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová