Mesto Trnava

S jarou prichádza aj Trnavská hudobná jar

Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar, ktorý sa začne vo štvrtok 4. apríla v koncertnej sále Marianum, opäť prináša Trnavčanom i návštevníkom mesta žánrovo pestrý program v atraktívnych chrámových a koncertných historických priestoroch. Na 51. ročníku tohto najstaršieho a najvýznamnejšieho hudobného festivalu v Trnave odznie dovedna sedem koncertov v Bazilike sv. Mikuláša, v Evanjelickom kostole, v historickej sále Marianum a v Synagóge – Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka. Novinkou bude koncert v plenéri Nádvoria – priestoru súčasnej kultúry.

Na otváracom koncerte zaznie jedinečné vokálno-symfonické dielo Gustáva Mahlera s názvom Pieseň o zemi v úprave orchestrálneho partu pre klavír. Účinkovať budú Trnavčania Lucia Duchoňová (alt), Kamil Mikulčík (recitácia), ako aj Jing Xing Tan z Číny a slovenský klavirista Maroš Klátik.
Festival pokračuje opäť v sále Marianum koncertom dvoch poľských umelkýň vo štvrtok 25. apríla. Sólové klavírne skladby v podaní sólistky s medzinárodným renomé Barbary Karaśkiewicz sa budú striedať s husľovými sólami s klavírnym sprievodom mladej poľskej umelkyne Magdaleny Ziarkowskej. Na programe budú diela poľských skladateľov ako F. Chopin, S. Moniuszko, R. Twardowski, K. Szymanowski a iní.
Organový recitál zaznie na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v podaní umelca, ktorý celý život venoval výskumu, interpretácii a nahrávaniu organovej hudby Baskicka. Esteban Elizondo Iriarte predstaví tento unikátny repertoár vo štvrtok 9. mája.
V Synagóge – Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka sa predstaví akordeonista Tibor Iván. Umelec, ktorý pochádza zo Slovenska, vyštudoval na Kráľovskej hudobnej akadémii v Helsinkách a tam aj pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Okrem toho patrí k interpretačnej špičke svojej generácie. V pôsobivom programe zaznejú skladby autorov od obdobia baroka až po súčasnosť, a to ako transkripcie, tak aj originálne kompozície pre akordeón.
Cieľom koncertu pre panovu flautu (Helmut Hauskeller) a organ (Stanislav Šurin) s titulom Anima mundi je uviesť tradičnú chrámovú a organovú hudbu v prostredí pre ňu netradičnom a osloviť tak nových poslucháčov. Návštevníci koncertu si môžu v stredu 15. mája posedieť pri drinku v prostredí záhradnej reštaurácie na Nádvorí. Vstup na tento koncert je voľný.
Vokálny koncert bude na 51. ročníku THJ patriť súboru Moravskí madrigalisti. V ich podaní si pod taktovkou Michala Dvořáka 8. júna v Evanjelickom kostole vypočujeme jedinečnú duchovnú hudbu českej a moravskej proveniencie autorov z obdobia baroka (J. D. Zelenka, B. M Černohorský), ale aj 19. a 20. storočia (J. B. Foerster, A. Tučapský, J. Olejník). Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na charitatívne účely Dennému stacionáru Evanjelickej diakonie v Trnave. 
K Trnavskej hudobnej jari v posledných rokoch patrí neoddeliteľne aj veľký vokálno-inštrumentálny koncert. Tentokrát bude venovaný dielu veľkého barokového skladateľa Georga Friedricha Händla, a to pri príležitosti spomienky na 260. výročie úmrtia tohto génia. Ako inak, táto hudba zaznie na dobových nástrojoch v podaní nášho najmladšieho súboru starej hudby Cuore Barocco pod vedením Tomáša Kardoša. Na programe sú dve vokálno-inštrumentálne skladby, tzv. anthemy a jeden zo slávnych organových koncertov. Händlove organové koncerty boli prvé skladby svojho druhu, kde organ znel ako sólový nástroj s orchestrom. Originalitu tomuto koncertu iste dodá aj to, že sólový sopránový part bude spievať rodená Angličanka Emily Bradley a sólový organový part Američan David di Fiore.

Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar vznikol v roku 1969, v čase politického odmäku v bývalom Československu. Za 50 rokov sa na ňom predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, Eugen Indjić, David Oistrach, Stephen Stubbs, Eva Blahová, Peter Michalica, David di Fiore atď.).
Od roku 2012 festival organizuje mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku.
Festival finančne podporil Fond pre podporu umenia – hlavný partner festivalu.
 

26.3.2019 14:23

Komentárov: 0