Mesto Trnava

S topoľmi na Rybníkovej sa musíme v záujme bezpečnosti ľudí rozlúčiť, nahradia ich iné stromy

Rybníková ulica a topole. Nielen pre skôr narodených Trnavčanov sú jednou zo základných vizuálnych charakteristík tejto frekventovanej ulice. Žiaľ, to sa čoskoro zmení. Poškodenie päťdesiatich deviatich topoľov je natoľko závažné, že sa už nedajú zachrániť, a v záujme bezpečnosti chodcov, cyklistov aj vodičov motorových vozidiel je nutné ich urýchlené odstránenie. Vyplýva to z odborného posudku českej firmy Safe Tree, ktorú mestská samospráva oslovila s požiadavkou navrhnúť najvhodnejší spôsob starostlivosti o každý strom.
Dôvodom na výber firmy Safe Tree bolo jej zameranie na spôsoby udržania bezpečných stromov s dlhodobou perspektívou prežitia v mestskom prostredí. V odborných posudkoch sa snaží vyhnúť rúbaniu, a keď je to možné, radšej navrhuje vhodné ošetrenie aj špeciálne systémy ochrany. Ich hodnotenie topoľov na Rybníkovej sa zameriavalo na fyziologický vek stromov, stabilitu, zdravotný stav, vitalitu a najmä na spomínanú perspektívu prežitia. Verdikt znel, že ani jeden z deväťdesiatich ôsmich topoľov bielych nie je zdravý a päťdesiatdeväť topoľov už nemá žiadnu nádej na prežitie. Stromy majú poškodené korene alebo infekciu bázy kmeňa či celého kmeňa a konárov, dynamicky presychajú alebo sú z väčšej časti odumreté, v korune majú hrubé suché konáre, asymetrickú korunu alebo tlakovú vidlicu. V dokumente sú definované aj druhy drevokazných húb, ktorými sú napadnuté. Na základe týchto nálezov a ďalších vyhodnotení obsahuje dokument aj návrh technológie starostlivosti o zvyšných tridsaťjeden topoľov, aby ani tie neohrozovali okoloidúcich. Čo najskôr budú kvôli stabilizácii ošetrené bezpečnostným rezom, aby mohli ešte zotrvať na svojom mieste.
Po Rybníkovej ulici denne prejdú tisícky áut a stovky chodcov aj cyklistov. Ich trasy vedú priamo pod korunami stromov, preto ich havarijný stav mestská samospráva neberie na ľahkú váhu. Bezpečnosť ľudí je prvoradá a z toho dôvodu je urýchlené odstránenie poškodených stromov nevyhnutné. Rúbať sa bude priebežne, každý strom najprv prezrie ornitológ, či na ňom nie sú aktívne vtáčie hniezda. Na mieste vyrúbaných stromov mesto plánuje náhradnú alejovú výsadbu kvalitných druhov, ktoré lepšie znášajú mestské prostredie.
Topoľ biely sa môže vo voľnej prírode dožiť tristo až štyristo rokov, ale v mestských uliciach možno len pár desiatok. Vo všeobecnosti majú kratšiu životnosť všetky stromy v mestských podmienkach. Ich koreňový systém nemá dostatočný priestor na rast, je uzavretý pod nepriepustnými povrchmi vo veľmi zhutnenej zemine a zrážková voda sa k nemu nedostáva, poškodzujú ho zemné práce, neodborné orezávanie konárov bez ošetrenia rán, ktoré sú vstupnou bránou pre hubové, bakteriálne a vírusové ochorenia. Silnými stresujúcimi faktormi sú aj imisie a klimatická zmena. Je veľmi pravdepodobné, že na rýchlom presychaní korún topoľov bielych, ktoré potrebujú vlhkejšiu pôdu, sa na Rybníkovej ulici v ostatných rokoch podpísali aj veľmi horúce a suché letá.

Na tejto hube pripravenej na smotane alebo v rizote či vo forme vyprážaného rezňa by sme si pochutnali a vôbec nič by sa nám nestalo. Pre stromy to však neplatí. Tie, do ktorých sa dostal sírovec, trpia hnedou hnilobou, ktorá drevo rýchlo rozkladá. Na korune stromu ešte prejavy ochorenia nevidíme, keď sa už niektoré zvnútra vyhnité konáre môžu kedykoľvek odlomiť a ohrozovať chodcov. A práve touto hubou sú napadnuté aj topole na Rybníkovej ulici. Foto zdroj: https://www.myko.cz/myko-atlas/Laetiporus-sulphureus/ 

14.4.2021 15:33

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?