Mesto Trnava

Samospráva do konca roka vysadí takmer sedemsto stromov, obnovuje aj prírodné zázemie mesta

Takmer sedemsto odrastených stromov pribudne do konca roka nielen v rôznych častiach Trnavy, ale aj v jej blízkom okolí. Mestská samospráva uvádza do praxe myšlienku opätovného sprírodňovania vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy v rámci adaptácie na zmenu klímy. Cieľom je okrem dopĺňania zelene v intraviláne aj dotváranie chýbajúceho prírodného zázemia mesta, využitie stromov ako účinných prirodzených klimatických jednotiek, tvorba vetrolamov, zníženie prašnosti, posilnenie biodiverzity a zlepšenie ekologickej stability územia.

Aktuálnym príkladom dotvárania okolitej krajiny sú Štrky, kde mestská samospráva vysadí na ploche približne 50 tisíc štvorcových metrov dvestodvadsaťšesť stromov. V druhovej skladbe vhodnej pre túto lokalitu majú prevládať jedlé gaštany a duby, o niečo menšie zastúpenie budú mať javory, jasene a lipy, ovocnú zložku so skorým jarným kvitnutím doplní sedem čerešní vtáčích.
V rámci rozsiahleho projektu Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, dvestotrinásť javorov, desať líp a štrnásť čerešní vtáčích vytvorí tienisté útočiská pozdĺž plánovanej Vinohradníckej cyklotrasy, ktorá sa bude na západnej strane dotýkať a v južnej časti aj prechádzať budúcim prírodným zázemím mesta na znovu oživenej poľnohospodárskej pôde v Medziháji.
Obnovou pôvodnej aleje sa začína aj postupná revitalizácia Parku Janka Kráľa, kde túto jeseň pribudne dvadsaťštyri jaseňov. Ďalších tridsať stromov – desať dubov, desať brestovcov a desať ružovo kvitnúcich pagaštanov bude vysadených v Parku L. v. Beethowena. Začne sa vysádzať aj náhrada za odstránené topole na Rybníkovej ulici, kde sa teraz počíta s výsadbou tridsiatich stromov, na rôznych miestach mesta s ďalšími tridsiatimi štyrmi kusmi a dvadsať stromov nahradí tie, ktoré sa neujali v predošlých výsadbách.
Zeleň v meste tento rok po prvý raz posilnia aj stromy v rámci akcie Strom do domu. Vzhľadom na to, že v intraviláne mesta sú priestorové možnosti na výsadbu značne limitované zástavbou, inžinierskymi sieťami a dopravou, mestská samospráva ponúkla Trnavčanom možnosť adoptovať si strom od mesta. Nápad mal u občanov odozvu, v trnavských súkromných záhradách si v týchto dňoch nájde svoje miesto deväťdesiat stromov s rôznou druhovou skladbou vhodnou pre náš región.

Z nákladného auta vykladajú stromy na jesennú výsadbu
Prvá várka stromov na jesennú výsadbu dorazila do Trnavy pred niekoľkými dňami.

Foto: (pb)

16.11.2021 13:59

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?