Mesto Trnava

Samospráva podpísala zmluvu na spracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnavy a jej funkčného územia

Mesto Trnava podpísalo 2. júla 2019 zmluvu o dielo s dodávateľom na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré zahŕňa pätnásť priľahlých obcí.
Tento strategický dokument stanoví na základe komplexnej analýzy dopravných, ekonomických a demografických údajov optimalizujúce opatrenia, ktoré umožnia lepšie uspokojenie potrieb mobility jednotlivcov i firiem. Plán mobility bude spracovaný tiež na základe existujúcich strategických dokumentov, plánovacích postupov a aktuálne využívaných praktík. Dokument bude klásť dôraz na udržateľný rozvoj a zvýšenie kvality života v Trnave a okolí. Do jeho tvorby bude zapojená odborná i široká verejnosť. Predpokladaný čas prípravy dokumentu je dva roky.

Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Foto: ilustračná miniatúra, zdroj Pixabay

6.8.2019 17:22

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?