Mesto Trnava

Samospráva pokračuje v budovaní stojísk polopodzemných kontajnerov, postupne budú osadené v celom meste

Mesto Trnava aj v tomto roku pokračuje v osádzaní polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad. V týchto dňoch už správcovia a prevádzkovatelia podzemných inžinierskych sietí vytyčujú ich polohu, aby sa mohla bez rizika kolízií začať tretia a posledná etapa budovania stojísk na sídlisku Družba. 

Po dva polopodzemné kontajnery na tuhý komunálny odpad a tri na vyseparované sklo, papier a plasty pribudnú na Spartakovskej ulici 1, 13 a 19, na Ulici Vladimíra Clementisa 11, 42 a 51, na Hlbokej 26, na Ulici Juraja Slottu 18, na Ulici Teodora Tekela 12 a na Tehelnej 18. Dovedna na Družbe vznikne desať nových stojísk. Ich výstavba má byť ukončená v apríli a zmluvná cena tejto investície je 254 394 eur.
Po Družbe príde v tomto roku znova na rad aj sídlisko Prednádražie, kde chce mestská samospráva vybudovať dvadsať nových stojísk. K piatim stojiskám postaveným v prvej etape pribudnú ďalšie na uliciach Čajkovského, Mozartovej, Tajovského, Gejzu Dusíka, Jána Bottu, Kornela Mahra, Bedřicha Smetanu a Lomonosovovej.
Výmena bežných kontajnerov za polopodzemné bude pokračovať, postupne budú osadené v celom meste. Na tridsiatich siedmich miestach, kde sú už vybudované, sa osvedčili z hygienického aj estetického hľadiska, nebehajú okolo nich potkany a stúpla aj miera separovania odpadu. A práve tento cieľ musia sledovať všetky mestá a obce, lebo už v tomto roku by Slovensko aj ostatné štáty Európskej únie mali dosiahnuť päťdesiatpercentnú mieru recyklácie.
Našej krajine sa však tento záväzok nepodarí dodržať. Hoci miera recyklácie u nás v ostatných rokoch stúpa, s približne tridsiatimi percentami sme stále pod priemerom EÚ. Nový zákon o odpadoch však zvýši náklady miest a obcí na ukladanie komunálneho odpadu na skládkach a v tejto súvislosti sa zvyšujú aj poplatky občanov za jeho odvoz. Dôsledné separovanie, zvyšovanie podielu recyklovaného odpadu a znižovanie ukladania na skládkach je preto dôležité nielen z hľadiska životného prostredia, ale je aj v záujme občanov, ktorí za túto službu platia.


Zápach, potkany a neporiadok okolo kontajnerov na odpad? Na celom sídlisku Družba už čoskoro odídu tieto "civilizačné vymoženosti" do zabudnutia.

Foto: (ov)

12.2.2020 9:41

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?