Mesto Trnava

Samospráva prezentovala prípravu plánu udržateľnej mobility pre starostov obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava

Trnavská samospráva v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu pripravuje plán udržateľnej mobilitystrategický dokument, ktorý má za cieľ predovšetkým prostredníctvom podpory udržateľných druhov dopravy zvýšiť kvalitu života v krajskom meste Trnave i jeho funkčnom území (MFO TT).
Toto územie tvorí pätnásť susedných obcí – Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol a Suchá nad Parnou.

V stredu 17. júna 2020 mali starostovia uvedených obcí možnosť oboznámiť sa s aktuálnym stavom prípravy tohto dokumentu. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch mestského úradu, boli prezentované výsledky dopravných prieskumov, spôsob zostavovania dopravného modelu a mapovania úrovne hluku a emisií. Prítomní zástupcovia obcí sa taktiež dozvedeli viac o Pláne dopravnej obslužnosti, ktorý je súčasťou plánu udržateľnej mobility, predmetom diskusie bolo aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Na stretnutí sa taktiež tvoril tzv. zásobník projektov, pretože v procese prípravy tohto strategického dokumentu je dôležité poznať a zohľadniť aj potreby okolitých obcí. Vďaka takýmto odborným stretnutiam majú predstavitelia obcí v MFO TT možnosť priamo zasiahnuť a získať skúsenosť s tvorbou komplexného dokumentu takéhoto rozsahu. Zároveň pri tejto príležitosti vzniká platforma, na ktorej môžu starostovia obcí a zástupcovia samosprávy navzájom spolupracovať, diskutovať a prepájať svoje aktivity a ciele.

Aktuálne informácie o tvorbe Plánu udržateľnej mobility nájdete na stránke mobilita.trnava.sk.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

26.6.2020 13:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová