Mesto Trnava

Sčítanie obyvateľov trvá do 13. júna, nezabudli ste sčítať svoje deti?

Fáza asistovaného sčítania sa končí v nedeľu 13. júna 2021, čím zavŕši Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Povinnosť sčítať sa má každý obyvateľ Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom.

Organizátor SODB 2021 Štatistický úrad SR pripomína, že sčítané musí byť aj každé maloleté dieťa. Zákonní zástupcia mali počas samoščítania vo februári a marci vyplniť online formulár za každé dieťa samostatne pod jeho rodným číslom. Ak sa tak nestalo, prípadne sa niekto doteraz nemohol alebo nestihol sčítať sám, má na výber dve možnosti:

1. možnosť: Navštíviť kontaktné miesto, kde mu pomôže stacionárny asistent:

 • Základná škola, Maxima Gorkého 21 
 • Základná škola, Kornela Mahra 11  
 • Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 
 • Základná škola, Spartakovská 5 
 • Denné centrum Modranka, Dedinská 9 
 • Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

Otváracia doba kontaktných miest:  

 • Pondelok: 14.00 – 18.00 h 
 • Utorok: 8.00 – 12.00 h 
 • Streda: 14.00 – 18.00 h 
 • Štvrtok: 8.00 – 12.00 h 
 • Piatok: 10.00 – 14.00 h

2. možnosť: požiadať o návštevu mobilného asistenta v domácnosti

Ak chcete, aby prišiel mobilný asistent sčítania priamo k vám domov, zavolajte na call centrum Štatistického úradu SR na čísle 02/2 92 49 19. Pri telefonáte uvediete svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť, a telefónne číslo, aby si s vami mohol dohodnúť dátum a čas návštevy. Požiadať o návštevu mobilného asistenta je možné aj na mobilnom čísle obce 0905 920 037.

Asistované sčítanie je určené prioritne seniorom, digitálne vylúčeným osobám, obyvateľom marginalizovaných komunít a klientom zariadení sociálnych služieb, zároveň však aj ďalším, ktorí sa doteraz nestihli alebo nemohli sčítať.

Podrobnosti o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webstránke scitanie.sk.

7.6.2021 15:14

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?