Mesto Trnava

Seniori v trnavských denných centrách už môžu surfovať na internete, písať e-maily a komunikovať aj na sociálnej sieti

Seniori v trnavských denných centrách budú mať možnosť vyhľadávať informácie na internete, rozširovať si prehľad v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, vybavovať e-mailovú korešpondenciu, komunikovať s priateľmi aj rodinou na sociálnej sieti a rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť. V každom dennom centre pribudne jeden notebook, zmluva o ich výpožičke bola popísaná vo štvrtok 30. januára na radnici.
Dovedna osem notebookov vrátane operačného programu a potrebného softvéru požičala seniorom bezplatne na sedem rokov firma AfB
, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním vyradenej počítačovej techniky na ďalšie použitie s trojročnou záručnou dobou, ekologickou recykláciou zariadení, ktoré sa už nedajú využiť a zameriava sa pritom aj na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí.
Mesto Trnava a firma AfB podpísali v roku 2019 memorandum o spolupráci pri napĺňaní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy so zameraním na zdravotne znevýhodnených občanov a zlepšenie kvality života ľudí v seniorskom veku. „Firma nám už na prvých spoločných rokovaniach ponúkla túto formu pomoci a následne sme na základe priorít určili, že bude veľmi užitočné adresovať notebooky práve do ôsmich trnavských seniorských centier, ktoré majú v súčasnosti 1 863 členov,“ povedala zástupkyňa primátora Eva Nemčovská.
Zmluvu o výpožičke notebookov pre seniorov podpísali na radnici konateľ firmy Marek Antoňák a za Mesto Trnavu riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti Vlastimil Očenáš.


Zmluvu o výpožičke notebookovpodpísali na radnici za AfB konateľ firmy Marek Antoňák a za Mesto Trnavu riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti Vlastimil Očenáš.

Osem denných centier navštevuje v súčasnosti 1 863 seniorov. Mnohí z nich sa už teraz tešia na to, že vďaka notebookom budú môcť cestovať aj do sveta informácií. 


Foto: Anna Tamajková

30.1.2020 14:26

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?