Mesto Trnava

Šikmá bežecká dráha na Slávii je takmer hotová

Trnava sa čoskoro bude môcť pochváliť unikátom – dvestometrovou šikmou bežeckou dráhou, ktorá preverí kondíciu milovníkov pohybu, najmä atletiky a behu.  

Nezvyčajná konštrukcia vyrástla v areáli trnavskej Slávie medzi futbalovými ihriskami. Tvorí ju betónový tubus so stúpajúcim charakterom (s pozdĺžnym dvojpercentným sklonom), na ktorého okraji sa v súčasnosti dokončujú schody rôznych sklonov určené na záťažový tréning.  

V tubuse sú tri otvory, ktorými sa dá vstúpiť do priestoru pod bežeckou dráhou. Povrch bežeckej dráhy je z červeného EPDM a PUR materiálu, čo zabezpečuje predovšetkým mäkkosť pri dopadoch. Vnútorná časť tubusu bude vďaka umelému povrchu, skokanskému doskočisku a osvetleniu ponúkať ďalší tréningový priestor najmä počas nepriaznivého počasia.

Šikmá bežecká dráha sa v týchto dňoch dokončuje, práce však závisia na poveternostných podmienkach. Po dokončení bude dráha spolu s ostatnými športoviskami určená pre širokú verejnosť i na celoročný tréning športových klubov a rôzne športové aktivity a podujatia.

Na výstavbu tejto netradičnej športovej infraštruktúry bol samospráve schválený finančný príspevok vo výške 100 000 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Národného športového projektu podporuje projekty modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry na celom Slovensku.

Realizáciu tohto projektu zastrešuje Slovenský olympijský a športový výbor, s ktorým má mesto uzavretú Zmluvu o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie športovej infraštruktúry. Mesto počas realizácie projektu zároveň úzko spolupracovalo aj so zástupcami trnavského atletického klubu AŠK Slávia, ktorí počas celého doterajšieho obdobia výstavby prispievali cennými športovými postrehmi a návrhmi.  


Šikmá dráha je takmer hotová


Postup prác


Schody rôznych sklonov na bočnej časti dráhy poskytnú možnosť záťažového tréningu9.12.2021 14:22

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?