Mesto Trnava

Škola sa končí, ale školské športoviská zostávajú prístupné verejnosti

Už o pár dní sa žiakom základných a materských škôl začnú letné prázdniny. Netrpezlivo očakávajú posledné zvonenie a predstavujú si dva mesiace bez školy plné voľného času, hier, zábavy a oddychu. Pre rodičov školopovinných detí predstavujú letné prázdniny niekedy ťažký oriešok. Zmanažovať voľný čas detí na tak dlhú dobu nebýva jednoduché. Na druhej strane rodičia, priatelia a širšia rodina uvítajú možnosti, ktoré sa ponúkajú pre spoločne strávené chvíle pri futbale, basketbale či iných hrách. Mesto Trnava je zriaďovateľom základných škôl s materským školami a ich školské dvory nezavrie ani počas letných prázdnin, aby bolo na športové vyžitie čo najviac možností.


Školské dvory budú verejnosti sprístupnené od 1. júla do 1. septembra nasledovne:


ZŠ s MŠ M. Gorkého, Trnava

otvorený v pracovné dni od 8.00 do 13.30 h

ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava – Modranka

zatvorený, prebieha rekonštrukcia

ZŠ s MŠ Atómová, Trnava

otvorený každý deň od 16.00 do 20.00 h (okrem sviatkov)

ZŠ J. Bottu, Trnava

otvorený každý deň od 17.00 do 20.00 h (okrem sviatkov)

ZŠ s MŠ A. Kubinu, Trnava

otvorený nepretržite

ZŠ s MŠ K. Mahra, Trnava

otvorený každý deň od 16.00 do 20.00 h

ZŠ s MŠ Nám. SUT, Trnava

otvorený v pracovné dni od 8.00 do 14.00 h

ZŠ s MŠ Spartakovská, Trnava

otvorený v pracovné dni od 16.00 do 19.00 h

ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

Pondelok     09.00 do 11.00 h
Utorok         09.00 do 11.00 h
Streda         09.00 do 11.00 h
Štvrtok         09.00 do 12.00 h
Piatok          09.00 do 12.00 h
Sobota        14.00 do 18.00 h
Nedeľa        14.00 do 18.00 h


ihrisko Vančurova, zdroj: MTT

 

27.6.2019 8:02

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?