Mesto Trnava

Školské fórum – aktivita, ktorá zapája deti zaujímavou formou

V stredu 3. novembra sa na ZŠ Andreja Kubinu uskutočnil ďalší ročník Školského fóra, ktoré zastrešuje Zdravé mesto Trnava. Tieto stretnutia majú povzbudiť mladú generáciu k aktívnemu zapojeniu sa do otázok kvality života a rozvoja v prostredí, kde žijú. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda Zdravých měst, obcí, regionů České republiky Petr Herman, ktorý je zároveň gestorom školských fór.

Nejde o diskusiu k pripraveným námetom či dokumentom, ale o formu komunitného rokovania. Cieľom je získať čo najširšiu spätnú väzbu od detí a mládeže, námety na zlepšenie danej školy a obce. Snahou je tiež ukázať, že aj mladí ľudia môžu rozhodovať o rozvoji a svojou vlastnou aktivitou môžu meniť veci.


Prezentácia nápadov

Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí rozdelení do piatich skupín najskôr prezentovali, čo sa im páči na ich škole. Následne navrhovali oblasti na zlepšenie. Rovnaký postup nasledoval pri meste Trnava.  Pri oboch úlohách pracovali v skupine, vyskúšali si spoluprácu, formulovanie svojich postojov, obhajobu svojich názorov a potrieb, preverili prezentačné schopnosti. Rovnako prostredníctvom hlasovania otestovali aj svoje konštruktívne myslenie a dokázali sa postaviť za svoj názor. V téme Škola rezonovali najmä tri témy – rekonštrukcia školského dvora,  školského vybavenia a požiadavka na automat s občerstvením na druhý stupeň. V téme Mesto sa sústredili na bezpečnosť v Parku J. Kráľa, na obnovu ciest a chodníkov a na zlepšenie situácie v športových kluboch. Rovnako by privítali ešte viac zelene a oddychových parkov a športových prvkov v nich.


Kvíz – Mesto Trnava

Počas stretnutia absolvovali dva kvízy – o svojej škole a o meste Trnava. Jedna skupina sa mohla popýšiť 100 % úspešnosťou. Kvízy a následná diskusia slúžila nielen na preverenie poznatkov žiakov, ale i na získanie nových informácií a rozšírenie obzorov detí v oblasti fungovania mesta, samosprávy, jej procesov a podobne.

Detské zápolenie a radosť z neho bola odmenená drobnými cenami, hoci najväčším uspokojením na tvárach detí bol pocit, že dokážu formulovať svoje potreby, že je šanca, že sa niečo zlepší resp. zmení, pretože ich vypočuli dospelí. A to nielen ich vlastná pani učiteľka a riaditeľka, ale aj zástupcovia mesta s pani viceprimátorkou Evou Nemčovskou.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do tejto aktivity, môžu kontaktovať Zdravé mesto Trnava.


Foto: Anna Tamajková
 

3.11.2021 15:51

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová