Mesto Trnava

Školy a škôlky sa pripravujú na návrat detí

Na základe záujmu rodičov o umiestnenie ich detí v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, podniká samospráva kroky na návrat detí od 1. júna 2020 do tried.

Do základných škôl prihlásili rodičia spolu 1 838 žiakov prvého až piateho ročníka. Vyhovieť bolo možné všetkým, podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú školáci rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 osôb, aby sa eliminovalo riziko šírenia ochorenia COVID-19. 

Do materských škôl by sa malo vrátiť 1 116 detí, nie všetky je však možné počas trvajúcich preventívnych opatrení prijať.

„V jednej skupine môže byť nanajvýš 15 detí, pričom sa pri nich budú striedať dve učiteľky. Nie všetky zamestnankyne však v tomto čase môžu nastúpiť do práce, preto sme pri vytváraní skupín limitovaní množstvom personálu a takisto priestorovými možnosťami jednotlivých budov,“ hovorí Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave. „Škôlky, ktoré majú napríklad iba dve triedy, môžu prijať len tridsať detí. Niekde bude z kapacitných dôvodov fungovať iba poldenná prevádzka,“ upresňuje.

Uprednostnené budú deti rodičov v tzv. prvej línii boja s koronavírusom, teda zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov a taktiež deti zo sociálne znevýhodneného prostredia i tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

ZŠ a MŠ budú zákonných zástupcov detí o možnosti navštevovania školy, resp. škôlky počas júna informovať priamo.

26.5.2020 17:32

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová