Mesto Trnava

Školy oslovia rodičov žiakov 2. stupňa ZŠ s dotazníkom k testovaniu na COVID-19 za účelom obnovenia prezenčnej výučby

Na základe navrhnutého plánu na znovuotvorenie 2. stupňa základných škôl zo strany Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pripravuje koncepcia testovanie žiakov druhého stupňa a ich rodičov na ochorenie COVID-19 počas víkendu 5. a 6. decembra 2020 prostredníctvom antigénových testov. V prípade, že Ústredný krízový štáb SR plán schváli, bude testovanie je dobrovoľné a podľa miery účasti sa následne rozhodne o návrate detí do školských lavíc.   

Podmienkou obnovenia vyučovania na 2. stupni základných škôl podľ plánu je otestovať minimálne 70 % žiakov 5. až 9. ročníkov, pričom každý z týchto žiakov musí mať otestovaného aj zákonného zástupcu zo spoločnej domácnosti, s negatívnym výsledkom testu.

Od 2. decembra 2020 môžu žiaci so zákonnými zástupcami absolvovať testovanie (prostredníctvom antigénového alebo PCR testu) aj na iných odberových miestach, než tie, ktoré budú čoskoro verejnosti predstavené po ich schválení na Ministerstve vnútra SR. V Trnave momentálne funguje odberové miesto pri fakultnej nemocnici na Ulici Andreja Žarnova v sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR na Halenárskej 23.

Víkendového testovania určeného pre žiakov sa nemusí zúčastniť osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoba s diagnostikovaným stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra, osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu, alebo osoba s onkologickou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, osoba, ktorá má od 2. do 6. decembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast ani osoba, ktorá má nariadenú karanténu svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že škola nebude mať otestovaných 70 % a viac zo všetkých žiakov druhého stupňa spolu so zákonnými zástupcami, bude sa naďalej vyučovať dištančne.

Ak škola otestuje 70 % a viac zo všetkých žiakov druhého stupňa spolu s ich zákonnými zástupcami, bude od 8. decembra 2020 opäť obnovené prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa. Neotestovaní žiaci a rodičia sa budú preukazovať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

Trnavské školy oslovia rodičov školákov z druhého stupňa ZŠ priamo. V dotazníku sa ich budú pýtať, či sa spolu so svojimi školopovinnými deťmi testovania zúčastnia alebo nie prípadne, či patria medzi výnimky nepodliehajúce testovaniu.

O ďalšom vývoji situácie bude samospráva informovať.

Ilustračné foto: pixabay.com

1.12.2020 13:02

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?