Mesto Trnava

Skúška sirén 8. decembra 2023

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia oznamuje, že v súlade s ročným plánom preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2023 bude v piatok 8. decembra o 12.00 h vykonané preskúšanie elektronických sirén hlasitou skúškou –  dvojminútovým stálym tónom.
 
Aktiváciu sirén vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky diaľkovým ovládaním.
 
Ilustračné foto: Pixabay

6.12.2023 12:59

Komentárov: 0