Mesto Trnava

Slovenská republika poskytuje dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Slovenská republika bezplatne poskytne štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby.

Priatelia z Ukrajiny, o dočasné útočisko žiadajte príslušníkov policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaní (kontakty sú nižšie). Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný doklad, nezabudnite si ho vziať so sebou, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite.
Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do tridsiatich dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

Pomoc pre Ukrajinu  
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину     
tel. 112
Iнфолінку для осіб, які розмовляють українською мовою:
+421 513 816 111, +421 259 765 111

Словацька Республіка надає ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК громадянам України та членам їхніх сімей

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6.3.2022 21:59

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová