Mesto Trnava

Správne triedenie je základ

Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

•    Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
•    Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
•    Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale:

 


•    Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
•    Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
•    Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

Viac informácií na www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma

7.9.2020 8:46

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?