Mesto Trnava

Správne triedenie odpadu je dôležité, šetrí životné prostredie aj peniaze

Správne triedenie odpadu je dôležité. Je šetrnejšie k životnému prostrediu a tiež vyhodnejšie. Takto ušetrené peniaze môžu byť použité na iné rozvojové aktivity.  

Ak je ale v triedenom zbere viac ako 35% nečistôt a odpadu, ktoré do kontajnera nepatria, považuje sa za nevytriedený a nakladanie s ním je výrazne drahšie či už pre peňaženky ľudí, ale aj samotných miest a obcí.

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné, aby bol pred vyhodením správne vytriedený. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť, snažte sa odpad netvoriť vôbec.  Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZ ENVI -PAK. Obal označný zeleným bodom ENVI - PAK, patrí do triedeného zberu. 

Čo patrí do triedeného zberu papiera

Reklamné letáky, plagáty, kartóny a  papierové obaly, noviny, zošity, časopisy kancelársky a skartovaný papier.

Čo patrí do triedeného zberu skla

Sklenené nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí, nevratné obaly zo skla alkoholických a nealkoholických nápojov  sklenené črepy.

Čo patrí do triedeného zberu plastov, kovových obalov a nápojových kartónov

Baliace fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov, obaly z kozmetiky, tégliky z jogurtov, obaly z CD, stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín, igelitové a mikroténové vrecká, kovové obaly; konzervy, alobal, stlačené nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a nápojov.

Aj pri spoločnom zbere plastov, kovových obalov a nápojových kartónov je potrebné, ak je to možné, oddeliť od seba rôzne materiály. Napríklad, hliníkové viečko z plastového téglika, v prípade obalu z jogurtu.

23.11.2021 12:30

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?