Mesto Trnava

Správne triedenie odpadu je dôležité, šetrí životné prostredie i finančné prostriedky

Správne triedenie odpadu je dôležité. Je šetrnejšie k životnému prostrediu. A nielen to. Je tiež vyhodnejšie a takto ušetrené peniaze môžu byť použité na iné rozvojové aktivity.  

Ak je ale v triedenom zbere viac ako 35% nečistôt a odpadu, ktoré do kontajnera nepatria, považuje sa za nevytriedený a nakladanie s ním je výrazne drahšie či už pre peňaženky ľudí, ale aj samotných miest a obcí.

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné, aby bol pred vyhodením správne vytriedený.

Ak správne triedime, svet je krajší

 • snažte sa odpad netvoriť vôbec;
 • len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať;
 • trieďte odpad, oplatí sa to;
 • za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZ ENVI -PAK;
 • obal označný zeleným bodom ENVI - PAK, patrí do triedeného zberu. 

Čo patrí do triedeného zberu papiera

 • noviny, zošity, časopisy;
 • reklamné letáky, plagáty, kartóny;
 • papierové obaly;
 • kancelársky a skartovaný papier.

Čo patrí do triedeného zberu skla

 • nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov;
 • sklenené nádoby;
 • tabuľové sklo z okien a dverí;
 • sklenené črepy.

Čo patrí do triedeného zberu plastov, kovových obalov a nápojových kartónov

 • stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín, igelitové a mikroténové vrecká;
 • baliace fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov;
 • obaly z kozmetiky, tégliky z jogurtov, obaly z CD;
 • kovové obaly; konzervy, alobal;
 • stlačené nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a nápojov.

Aj pri spoločnom zbere plastov, kovových obalov a nápojových kartónov je potrebné, ak je to možné, oddeliť od seba rôzne materiály. Napríklad, hliníkové viečko z plastového téglika, v prípade obalu z jogurtu.

30.9.2021 12:46

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?