Mesto Trnava

Šrobárova ulica sa dočká rekonštrukcie

300-metrový úsek Šrobárovej (od križovatky s Rybníkovou a Zeleným kríčkom po most cez Trnávku) sa začne opravovať 1. marca, práce majú byť ukončené 26. mája. Projekt bol  pôvodne plánovaný na jeseň 2016, rekonštrukcia vodovodného potrubia, ktoré realizovala spoločnosť TAVOS, však začiatok prác posunula.

Počas rekonštrukcie bude na Šrobárovej ulici premávka v obmedzenom režime, ulica nebude uzavretá úplne. Práce budú prebiehať v štyroch etapách a vždy bude uzatvorený len jeden úsek komunikácie.  

1. etapa – 35 kalendárnych dní: pravá strana (od cukrovaru) okrem priestoru autobusovej zastávky
2. etapa – 30 kalendárnych dní: ľavá strana (od mesta) v plnom rozsahu
3. etapa – 7 kalendárnych dní: odbočka zo Zeleného kríčku na Šrobárovu
4. etapa – 15 kalendárnych dní: priestor súčasnej autobusovej zastávky

Počas tretej etapy dôjde na sedem dní k úplnej uzávierke odbočky. Na základe dohody s Dopravným inšpektorátom a spoločnosťou ARRIVA budú autobusy presmerované zo Zeleného kríčka po Rybníkovej ulici cez parkovisko späť na Šrobárovu.

Na komunikácii ostane zachovaná jednosmerná premávka v dvoch jazdných pruhoch. K státiu na ľavej strane pribudne aj pozdĺžne parkovanie po pravej strane (spolu tu bude 34 parkovacích miest), ktoré od chodníka oddelí pás zelene. Na strane od cukrovaru bude vybudovaný cyklochodník v šírke 2,50 m z asfaltobetónu a chodník pre peších široký 1,75 m z betónovej dlažby, oba bezpečne a pohodlne nadviažu na chodník pre peších a nedávno vybudovaný cyklochodník na Rybníkovej ulici. Dva  metre široký chodník zo strany od mesta bude zriadený z betónovej dlažby. Rekonštrukciou prejde aj zastávka autobusov, ktorá dostane nový prístrešok.

Súčasťou obnovy bude aj nové verejné osvetlenie sadové úpravy – konkrétne výsadba desiatich líp striebristých popri chodníku a tiež trvaliek a ľaliovníkov v zelenom ostrovčeku v križovatke  Šrobárovej ulice so Zeleným kríčkom. Na rekonštrukciu je vyčlenených 650 000 eur.

15.2.2017 15:18

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?