Mesto Trnava

Stanovisko mesta Trnava k šíreniu nepravdivých informácií poslancami mestského zastupiteľstva o rozšírení parkoviska Rybníkova

Mesto Trnava dôrazne odmieta tvrdenia opozičných poslancov prezentované vo videu o rozšírení parkoviska na ulici Rybníkova. Posudzovanie zákonnosti alebo nezákonnosti konkrétnej stavby je v právomoci súdu, orgánu prokuratúry alebo stavebného úradu.
 
Tvrdenie, že parkovisko na Rybníkovej je čiernou stavbou je lož. Jeho existencia bola regulárne ohlásená stavebnému úradu a získala potrebné schválenie. Tvrdenia o nezákonnosti parkoviska sú preto nepravdivé.
 
Mesto Trnava poukazuje na neznalosť právnych predpisov zo strany niektorých poslancov, konkrétne v súvislosti s tvrdením o možnej sankcii za správny delikt. Je potrebné zdôrazniť, že stavebný úrad nemôže udeliť pokutu za stavbu, ktorú sám schválil na ohlasovaciu povinnosť. Taktiež upozorňujeme, že nešlo o výstavbu nového parkoviska, ale o úpravu existujúcej spevnenej plochy, ktorá okrem iných funkcii už predtým slúžila aj ako parkovisko. Tieto úpravy boli riadne schválené.
 
Parkivisko Rybníkova
Parkovisko na ulici Rybníkova
 
Rovnako tak aj vyberanie parkovného na schválenej ploche na parkovanie je v plnom súlade so zákonom. Táto plocha bola zaradená do pasportu verejných priestranstiev a spĺňa všetky požiadavky na legálnu a legitímnu prevádzku parkoviska. Ak mali kritici akékoľvek pochybnosti alebo otázky, mali by sa zameriavať primárne na procesy a rozhodnutia stavebného úradu, nie na úlohu mesta ako prevádzkovateľa parkoviska. Mesto Trnava stojí za svojimi postupmi v súvislosti s parkoviskom Rybníkova a zdôrazňuje, že všetky kroky boli zo strany mesta vykonané v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 
Paradoxom je, že poslancami spomínané referendum sa týka aj požiadavky budovania bezplatných záchytných parkovísk, avšak aktuálne video opozičných poslancov je namierené proti jednému z nich s nepravdivým naratívnom, že ide o čiernu stavbu. Ako bolo spomínane vyššie, realizácia parkoviska bola riadne povolená stavebným úradom. Samotné video potvrdzuje aj argumenty mesta, nakoľko je zrejmé, že kapacity existujúcich záchytných parkovísk v pešej dostupnosti centra nie sú ani zďaleka naplnené. Na všetkých záchytných parkoviskách typu B pritom môžu všetci držitelia rezidentských kariet parkovať zadarmo a bez limitu.
 
Dnes je už zrejmé, že referendum nie je občianskou iniciatívou, tak ako bolo pri zbieraní podpisov pod petíciu prezentované. Ide o zneužívanie aktívneho a funkčného riešenia jedného z najväčších problémov v meste na politikárčenie. 

1.12.2023 16:14

Komentárov: 0