Mesto Trnava

Štart prvej letnej Potulky Malým Rímom je už v nedeľu 17. júla

Mnohí Trnavčania už vedia, že ciele zaujímavých letných výletov môžeme hľadať nielen vo vzdialených exotických destináciách, ale aj na našich tradičných a obľúbených Potulkách Malým Rímom. A pre tých, ktorí o nich ešte nepočuli, pridávame informáciu, že doprava je zabezpečovaná strojom času a po vlastných, cestovné lístky za jedno alebo dve eurá sú k dispozícii v TIC v mestskej veži a štart prvej potulky sa uskutoční v nedeľu 17. júla o 17. hodine pred mestskou vežou. Malou tohtoročnou novinkou je skutočnosť, že na niektorých potulkách zabrúsime nielen do minulosti, ale na skok aj do budúcnosti.

Kam povedie naša prvá potulka? Tam, kde nechali kúsok srdca mnohé generácie Trnavčanov – na návštevu k bazilike. Vieme, že pre nás vždy bude mať niečo zaujímavé a pravdepodobne si ešte schováva prekvapenia aj pre naše deti a vnúčatá. S Emíliou Valachovičovou sa pozrieme do krypty, do románskeho karnera a dozvieme sa, čo odhalil najnovší archeologický výskum.

O týždeň neskôr navštívime s mestským kurátorom Adránom Kobetičom trnavskú filmovú Hviezdu. Dozvieme sa viac o jej hviezdnej minulosti a premenách až po súčasnosť. Nebudú chýbať krátke dejiny premietania, filmovej prevádzky, ukážky z filmu, ktorý sa premietal pri otvorení kina a nazrieme aj do jeho budúcnosti, kde má dostať novú hviezdnu úlohu mestského kultúrneho strediska.

Posledná júlová nedeľa nás zavedie do prvej Československej republiky. Málokto si dnes uvedomuje, aký pokrok nám skok z monarchie do demokracie priniesol v myslení, architektúre a v umení. Adrián Kobetič nám preto pripomenie tieto časy prostredníctvom pozoruhodných stavieb, ktoré v našom meste Československá republika zanechala.

Prvú augustovú nedeľu sa spolu s Petrom Wagnerom vyberieme na návštevu k Slovenskému učenému tovarišstvu. Možno sa niekomu zdá, že o ňom sa už veľa hovorilo, ale pravda je aj to, že dnes, keď je sloboda pre nás samozrejmosťou, si už dostatočne neuvedomujeme jeho historický význam. Pripomeňme si ho slovami legendárneho trnavského historika Hadriána Radvániho: „Úcta a láska k národu, materinskej reči i k národnej minulosti patrila spolu so šírením osvety medzi jeho základné atribúty. Skutočnosť, že Slovenské učené tovarišstvo vzniklo vo vtedajšej stredoeurópskej politickej, hospodárskej a spoločenskej situácii a vydávalo knihy v jednotnom kodifikovanom jazyku, zaradila náš národ opäť medzi kultúrne národy Európy.“

Do chládku kláštorných múrov sa v nedeľu 14. augusta už po tretí raz uchýlime pred letnou horúčavou s Ferdinandom Makom a kvadriánom Františkom Xaverským. Hrubé múry Kostola sv. Jakuba a františkánskeho kláštora zo 17. a 18. storočia iste podnietia našu zvedavosť: Ako tu žili nasledovatelia sv. Františka z Assisi kedysi a ako žijú dnes?

Do tretice všetko dobré, do tretice voda, téma v čase sucha nanajvýš aktuálna. A ešte aktuálnejšia bude 21. augusta, keď o nej bude v troch termínoch hovoriť Miroslav Beňák v spojení s národnou technickou pamiatkou, Bellušovým vodojemom. Dozvieme sa viac o vodárenskej sústave v regióne a zdrojoch vody, absolvujeme prehliadku areálu a celkom výnimočne si budeme môcť vychutnať aj vyhliadku z ochodze vodojemu vo výške tridsiatich metrov.

Mnohí z vás možno vedia, že v Trnave ešte pred založením Trnavskej univerzity študovalo na jezuitskom gymnáziu vyše sedemsto mládencov z celého Uhorska. Aby nebolo vzdelanie vyhradené len pre majetných, kardinál Pázmaň dal v roku 1619 vybudovať pre chudobnejších študentov Konvikt sv. Vojtecha – Adalbertinum, ktoré bolo neskôr začlenené pod Trnavskú univerzitu. Naša posledná augustová potulka s Jaroslavou Žuffovou a Pavlom Ďurkom povedie nielen do histórie tohto miesta a objektu, obohatenej najnovšími archeologickými poznatkami, ale aj do budúcnosti, kde sa zoznámime s podobou zrekonštruovaného areálu.

Milí Trnavčania, neodkladajte po tejto potulke túlavé topánky, lebo ešte nekončíme. Chystáme pre vás aj septembrové potulky a ich ciele vám včas prezradíme.

Stiahnite si leták s programom Potuliek Malým Rímom:


súbor PDF, 246 kB
 

Program Potuliek v kocke:

17. 7. o 17.00 h pred mestskou vežou
NA NÁVŠTEVU K BAZILIKE
Bazilika sv. Mikuláša nám má stále čo ponúknuť. Pozrieme sa do krypty, do románskeho karnera a dozvieme sa, čo odhalil najnovší archeologický výskum v jej blízkosti.
Sprevádza Emília Valachovičová

24. 7. o 17.00 h pred mestskou vežou
HVIEZDA S HVIEZDNOU MINULOSŤOU AJ BUDÚCNOSŤOU
Dejiny a premeny kina Hviezda od projektu, cez realizáciu, až po súčasnosť. Vízie jeho rekonštrukcie a podoby v budúcnosti. Nebudú chýbať krátke dejiny premietania, filmovej prevádzky a ukážky z filmu, ktorý sa premietal pri jeho otvorení.
Sprevádza Adrián Kobetič

31. 7. o 17.00 h pred mestskou vežou
PRVÁ REPUBLIKA V TRNAVE
Vyberieme sa do nedávnej histórie po stopách, ktoré v našom meste zanechala prvá Československá republika. Málokto si dnes uvedomuje, aký pokrok nám skok z monarchie do demokracie priniesol v myslení, architektúre a v umení.
Sprevádza Adrián Kobetič

7. 8. o 17.00 h pred mestskou vežou
SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO
Úcta a láska k národu, materinskej reči i k národnej minulosti patrila spolu so šírením osvety medzi jeho základné atribúty. Skutočnosť, že Slovenské učené tovarišstvo vzniklo vo vtedajšej stredoeurópskej politickej, hospodárskej a spoločenskej situácii a vydávalo knihy v jednotnom kodifikovanom jazyku, zaradila náš národ opäť medzi kultúrne národy Európy.
Sprevádza Peter Wagner

14. 8. o 16.00 h pri Kostole sv. Jakuba
PO STOPÁCH TALIANSKYCH MAJSTROV
V potulke si predstavíme život talianskej komunity v ranom novoveku v Trnave, pričom sa zameriame najmä na niekoľko významných osobností umeleckého života, po ktorých zostalo zachovaných hneď niekoľko umeleckých diel. Priblížime si viacero realizácií v sakrálnej i svetskej architektúre, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou a dobovou inovatívnosťou. Zároveň si povieme o dobových technológiách, ktoré na naše územie talianski majstri priniesli, a aj to, prečo sem vôbec prichádzali. Ukážeme si miesta, kde niektorí z nich žili, pracovali, a tiež to, za čo ich zručnostiam môžeme byť dodnes vďační.
Sprevádza Adrián Kobetič

21. 8. o 15.30, 17.00 a 18.15 h pred vstupom do areálu Trnavskej vodárenskej spoločnosti
BELLUŠOV VODOJEM
Voda, téma v čase sucha nanajvýš aktuálna. A ešte aktuálnejšia bude koncom augusta v Trnave, keď o nej budeme hovoriť v spojení s národnou technickou pamiatkou, Bellušovým vodojemom. Dozvieme sa viac o vodárenskej sústave v regióne a zdrojoch vody, absolvujeme prehliadku areálu a celkom výnimočne si budeme môcť vychutnať aj vyhliadku z ochodze vodojemu vo výške tridsiatich metrov.
Sprevádza Miroslav Beňák

28. 8. o 17.00 h pred Adalbertinom
ADALBERTINUM VČERA, DNES A ZAJTRA
Mnohí z vás možno vedia, že v Trnave ešte pred založením Trnavskej univerzity študovalo na jezuitskom gymnáziu vyše sedemsto mládencov z celého Uhorska. Aby nebolo vzdelanie vyhradené len pre majetných, kardinál Pázmaň dal v roku 1619 vybudovať pre chudobnejších študentov Konvikt sv. Vojtecha – Adalbertinum, ktoré bolo neskôr začlenené pod Trnavskú univerzitu. Naša potulka povedie nielen do histórie tohto miesta a objektu, obohatenej najnovšími archeologickými poznatkami, ale aj do budúcnosti, kde sa zoznámime s podobou zrekonštruovaného areálu.
Sprevádzajú Jaroslava Žuffová a Pavol Ďurko

14.7.2022 15:27

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah